Aktualizacja instrukcji HALiZ

Aktualizacja instrukcji HALiZ

Druhny i Druhowie, aktualną instrukcję HALiZ. Instrukcję razem z załącznikami można znaleźć tutaj: https://gkzhp.sharepoint.com/sites/HALiZ-Kielecka w dziale „Instrukcja HALiZ" Czuwaj! hm. Jan Daranowski Pełnomocnik Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. Czytaj dalej

Harcerska Akcja Letnia 2018

Harcerska Akcja Letnia 2018

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią 2018 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi. Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem. W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną „Listą Czytaj dalej

Obowiązujący wzór karty kwalifikacyjnej

Obowiązujący wzór karty kwalifikacyjnej

Główna Kwatera ZHP i Zespół ds. „opcji zero” pracują nad pilną nowelizacją „Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”. W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że jako karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci Czytaj dalej

Harcerska Akcja Zimowa 2018

Harcerska Akcja Zimowa 2018

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Zimową 2018 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi. Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem. W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku" Czytaj dalej

Harcerska Akcja Letnia 2017

Harcerska Akcja Letnia 2017

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Letnią 2017 informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi. Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem. W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku" Czytaj dalej

Harcerska Akcja Letnia 2016

Harcerska Akcja Letnia 2016

W związku ze zbliżającą się Harcerską akcją letnią informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi. Chęć zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HAL 2016, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem. W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku" . Przypominamy także, że Czytaj dalej

Zmiana przepisów państwowych o wypoczynku dzieci i młodzieży

Zmiana przepisów państwowych o wypoczynku dzieci i młodzieży

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej organizacji wypoczynku. Rozporządzenie do ustawy, określające szczegółowe wymagania względem organizatorów i wychowawców, weszło w życie 6 kwietnia. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowe przepisy: po raz pierwszy zdefiniowano, czym jest wypoczynek podlegający zatwierdzaniu w kuratoriach; definicja nie jest jednoznaczna i prace nad jej ostateczną interpretacją Czytaj dalej

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

Informujemy i przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2014, poz. 1690) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności. Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy: przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że Czytaj dalej