Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Polna 56
27-400 Ostrowiec

tel. 41 262 51 68
e-mail: ostrowiecswietokrzyski@zhp.pl

Komendant: hm. Dariusz Czupryński
Skarbnik: phm. Teresa Woźniak

REGON: 260162570-00030

Teren Działalności: powiat ostrowiecki