Hufiec ZHP Skarżysko-Kamienna

Plac Floriański 1 p. 14
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 733 583 985
e-mail: skarzysko@zhp.pl

Komendant: pwd. Paulina Rokicka
Skarbnik: dh. Anna Gębska

REGON: 260162570-00165

Teren Działalności: powiat skarżyski z wyłączeniem gminy Łączna