Hufiec ZHP Skarżysko-Kamienna

Plac Floriański 1 p. 14
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.: 733 583 985
e-mail: skarzysko@zhp.pl

Komendant: phm. Dorota Nowak-Małek
Skarbnik: dh. Izabela Sieczka

REGON: 260162570-00165

Teren Działalności: powiat skarżyski z wyłączeniem gminy Łączna