Przekaż 1,5% dla świętokrzyskich harcerzy

 

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1,5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1,5% należnego podatku dochodowego oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak przekazać 1,5% podatku dla świętokrzyskich harcerzy?

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Aby przekazać 1,5% podatku dla harcerzy ZHP Chorągwi Kieleckiej wystarczy na dokumencie PIT wpisać numer KRS 0000281349 oraz cel szczegółowy np:

 • Busko
 • Jędrzejów
 • Kielce-Miasto
 • Kielce-Południe
 • Kielce-Powiat
 • Końskie
 • Miechów
 • Opatów
 • Ostrowiec
 • Pińczów
 • Sandomierz
 • Starachowice
 • Staszów
 • Skarżysko
 • Szczekocińsko-Włoszczowski

Szczegółowy sposób wypełnienia zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000281349.

 

Przykładowy sposób wypełnienia PIT-37
(osoby składające inne PITy wypełniają
odpowiednie rubryki w taki sam sposób)

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

 

Dziękujemy za Wasze zaufanie!

KLAUZULA RODO