Hufiec ZHP Busko-Zdrój im. 1000-lecia Państwa Polskiego

ul. Leszka Marcińca 4
28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 29 53
e-mail: buskozdroj@zhp.pl

Komendant: hm. Teresa Leszczyńska
Skarbnik: hm. Adam Gadawski

Teren Działalności: powiaty buski i kazimierski oraz gmina Oleśnica