Hufiec ZHP Staszów im. Tadeusza Kościuszki

ul. Wysoka 39
28-200 Staszów

tel.:
e-mail: staszow@zhp.pl
www:

Komendant: phm. Dorota Gałęzia
Skarbnik: pwd. ks. Sylwester Gaweł

Teren działania: powiat staszowski