Hufiec ZHP Staszów im. Tadeusza Kościuszki

ul. Wysoka 39
28-200 Staszów

tel.:
e-mail: staszow@zhp.pl
www:

Komendant: phm. Dorota Gałęza
Skarbnik: pwd. Beata Wołowiec

REGON: 260162570-00079

Teren działania: powiat staszowski