Rada Chorągwi Kieleckiej ZHP to władza uchwałodawcza Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Obecnie w skład rady chorągwi wchodzą:

 • hm. Lucjan Pietrzczyk – Przewodniczący Rady
 • hm. Cezary Huć,
 • hm. Katarzyna Sieradzan,
 • phm. Karol Janeczek,
 • phm. Piotr Kurczyński,
 • phm. Mikołaj Matynia,
 • phm. Renata Nowak,
 • phm. Magdalena Ochman,
 • phm. Anna Steckiewicz,
 • phm. Agnieszka Wiśniewska,
 • pwd. Michał Fitowski,
 • pwd. Maciej Niemczycki.

Zadania statutowe rady chorągwi to:

 • ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,
 • przyjmuje kierunki pracy chorągwi oraz ocenia ich realizację,
 • ocenia realizację planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia,
 • decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,
 • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi.

W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi, rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.