Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kieleckiej ZHP zajmuje się realizacją wszystkich prób instruktorów z przydziałem służbowym do Chorągwi Kieleckiej ZHP, realizacją prób na stopień harcmistrza, a także nadzorem nad działaniami hufcowych KSI

Obecnie w skład komisji wchodzą:

  • hm. Elżbieta Kubiec – Przewodnicząca KSI
  • hm. Barbara Kowalewska
  • hm. Ewa Miękinia
  • hm. Izabela Paszowska
  • hm. Małgorzata Ślaska

Posiedzenia KSI odbywają się w zależności od zapotrzebowania, w ostatni wtorek miesiąca w Domu Harcerza w Kielcach, przy ul. Pańskiej 1a.

Najbliższe posiedzenie:

5 stycznia 2018 r.

Osoby chcące otworzyć bądź zamknąć próbę zobowiązane są do przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres ksi@kielecka.zhp.pl przynajmniej 14 dni przed datą posiedzenia!