Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kieleckiej ZHP

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kieleckiej ZHP zajmuje się realizacją wszystkich prób instruktorów z przydziałem służbowym do Chorągwi Kieleckiej ZHP, realizacją prób na stopień harcmistrza, a także nadzorem nad działaniami hufcowych KSI

Obecnie w skład komisji wchodzą:

  • hm. Małgorzata Ślaska – Przewodnicząca KSI
  • hm. Elżbieta Kubiec
  • hm. Ewa Młynarczyk
  • hm. Izabela Paszowska
  • hm. Jan Daranowski
  • hm. Piotr Wychowaniec

Osoby chcące otworzyć bądź zamknąć próbę zobowiązane są do przesłania dokumentów w formie elektronicznej na adres ksi@kielecka.zhp.pl przynajmniej 14 dni przed datą posiedzenia!

Terminarz posiedzeń KSI

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Kieleckiej ZHP informuje o terminach posiedzeń w roku 2024:

 • 30 stycznia 2024, g.17.00 (wtorek)
 • 27 lutego 2024, g.17.00 (wtorek)
 • 26 marca 2024, g.17.00 (wtorek)
 • 30 kwietnia 2024, g.17.00 (wtorek)
 • 28 maja 2024, g.17.00 (wtorek)
 • 25 czerwca 2024, g.17.00 (wtorek)
Posiedzenia będą się odbywać w siedzibie ZHP Chorągwi Kieleckiej w Domu Harcerza w Kielcach, ul. Pańska 1a.
Przypominamy, że dokumenty dotyczące realizacji prób należy przesyłać we właściwych terminach na adres ksi@kielecka.zhp.pl