Sytuacje kryzysowe w ZHP

O Sytuacji kryzysowej należy poinformować jedną z osób zachowując kolejność:

1. Pełnomocnik Komendanta Chorągwi do spraw HALiZ
phm. Jan Daranowski
tel. 783-995-182

2. Komendant Chorągwi
hm. Tomasz Rejmer
tel. 604-828-727