Sytuacje kryzysowe w ZHP

O Sytuacji kryzysowej należy poinformować jedną z osób zachowując kolejność:

1. Pełnomocnik Komendanta Chorągwi do spraw HALiZ
hm. Jan Daranowski
tel. 783-995-182

2. Komendant Chorągwi
hm. Arkadiusz Szostak
tel. 789-444-998