Hufiec ZHP Starachowice

ul. Harcerska 4
27-200 Starachowice

tel. 41 274 75 23
e-mail: starachowice@zhp.pl

Komendant: phm. Konrad Ćwik
Skarbnik: phm. Adrian Gorzkowski

REGON: 260162570-00061

Teren Działalności: powiat starachowicki