Hufiec ZHP Jędrzejów im. Mikołaja Reja

ul. Armii Krajowej 9/326
28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 10 57
e-mail: jedrzejow@zhp.pl

REGON: 260162570-00158

Komendant: phm. Beata Gozdur
Skarbnik: phm. Małgorzata Zięba-Fedyk

Teren działalności: powiat jędrzejowski