Hufiec ZHP Jędrzejów im. Mikołaja Reja

ul. W. Reymonta 12
28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 10 57
e-mail: jedrzejow@zhp.pl

REGON: 260162570-00158

Komendant: pwd. Tomasz Dudziński
Skarbnik: pwd. Aldona Liburska

Teren działalności: powiat jędrzejowski