Hufiec ZHP Jędrzejów im. Mikołaja Reja

ul. Armii Krajowej 9/326
28-300 Jędrzejów

tel. 41 386 10 57
e-mail: jedrzejow@zhp.pl

Komendant: phm. Małgorzata Zięba-Fedyk
Skarbnik: hm. Jan Robak

Teren działalności: powiat jędrzejowski