Hufiec ZHP Kielce-Powiat im. Edmunda Massalskiego

ul. Sienkiewicza
25- Kielce

tel.: 665 851 869
e-mail: kielcepowiat@zhp.pl
www: kielcepowiat.zhp.pl

Komendant: hm. Izabela Paszowska
Skarbnik: pwd. Marzena Ludwicka

Teren Działalności: powiat kielecki