Hufiec ZHP Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej

ul. Robotnicza 2
26-200 Końskie

tel.: 41 372 29 75
e-mail: konskie@zhp.pl
www: konskie.zhp.pl

Komendant: phm. Daniel Krogulec
Skarbnik: pwd. Tobiasz Stoszewski

Teren Działalności: powiat konecki