Hufiec ZHP Końskie im. Partyzantów Ziemi Koneckiej

ul. Robotnicza 2
26-200 Końskie

tel.: 41 372 29 75
e-mail: konskie@zhp.pl
www: konskie.zhp.pl

Komendant: phm. Jacek Suder
Skarbnik: dh. Anna Szkatuła

REGON: 260162570-00093

Teren Działalności: powiat konecki