Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK

ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

tel.: 41 39 41 405 w. 22
e-mail: szczekociny@zhp.pl

Komendant: phm. Łukasz Huć
Skarbnik: dh Krzysztof Suliga

REGON: 260162570-00140

Teren Działalności: powiat Włoszczowski, Miasto i Gmina Szczekociny