Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK

ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

tel.: 41 39 41 405 w. 22
e-mail: szczekociny@zhp.pl

Komendant: hm. Cezary Huć
Skarbnik: phm. Anna Drużyńska

Teren Działalności: powiat Włoszczowski, Miasto i Gmina Szczekociny