Opis zadania

Projekt „Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” jest wielokierunkowym działaniem z zakresu edukacji kulturalnej, którego celem jest interdyscyplinarny rozwój potencjału kulturalnego i twórczego z zakresu tańca i muzyki wśród 550 dzieci i młodzieży z Polski, w wieku od 6 do 18 lat.

Projekt realizowany będzie metodą warsztatów artystycznych oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Zakłada realizację corocznych cyklów szkoleniowych: warsztatów terenowych realizowanych w obrębie woj. świętokrzyskiego, zgrupowania artystycznego sprawdzającego nabyte umiejętności w formie przeglądów artystycznych, warsztatów artystycznych Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej adresowanych do grup z terenu całej Polski, często ze środowisk o ograniczonym dostępie do edukacji kulturalnej. Podsumowaniem każdego roku będą prezentacje wokalne i taneczne uczestników warsztatów w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach przed widownią.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 919 300,00 zł

Dofinansowanie

Wkład Budżetu Państwa do projektu wynosi 636 000,00 zł

Termin realizacji

01.02.2023 – 30.09.2025