Hufiec ZHP Pińczów

ul. Spółdzielcza 26
28-400 Pińczów

tel. 41 357 55 80
e-mail: pinczow@zhp.pl

Komendant: phm. Anna Steckiewicz
Skarbnik:

Teren Działalności: powiat pińczowski