Hufiec ZHP Pińczów

ul. Spółdzielcza 26
28-400 Pińczów

tel. 41 357 55 80
e-mail: pinczow@zhp.pl

p.o. komendanta: hm. Lucjan Pietrzczyk

Teren Działalności: powiat pińczowski