Hufiec ZHP Kielce-Południe jest jedną z bardzo prężnie działających lokalnych organizacji pozarządowych.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest:

Wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań

To motto przyświeca także naszej codziennej pracy wychowawczej. Hufiec ZHP Kielce-Południe zrzesza ponad 550 osób – zuchów i harcerzy od 6. do 21. roku życia. O ich rozwój i wychowanie dba 80 instruktorów. Od drużynowego po komendanta hufca wszyscy jesteśmy wolontariuszami i nie pobieramy wynagrodzenia za naszą pracę.

Zapewniamy młodym ludziom możliwość wszechstronnego realizowania siebie i rozwijania swojej osobowości tak, aby w przyszłości byli przygotowani do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Wychowanie to odbywa się w duchu przyjaźni i braterstwa, wyzwania pozwalają kształtować silny charakter, a harcerska służba wrażliwość na potrzeby innych. Nasze działania oparte są o metodę harcerską i ideały, które ruch harcerski ze sobą niesie. Harcerski styl życia, którego uczymy młodych ludzi, to również, albo przede wszystkim, życie w zgodzie z otaczających nas światem i przyrodą. Chęć poznawania nowych miejsc i ludzi oraz przeżywania ciągle nowych, niezapomnianych przygód.

Hufiec ZHP Kielce-Południe

ul. Gagarina 5
25-031 Kielce

tel.: 889 083 427
e-mail: kielcepoludnie@zhp.pl
www: kielcepoludnie.zhp.pl

Komendant: hm. Milot Jakubowski
Skarbnik: phm. Michał Kozera

REGON: 260162570-00133

Teren Działalności: Miasto Kielce