Hufiec ZHP Opatów

ul. Partyzantów 12B
27-500 Opatów

tel. 15 868 21 63
e-mail: opatow@zhp.pl
www: opatow.zhp.pl

Komendantka: phm. Magdalena Zając
Skarbnik: pwd. Edyta Dziedzic

REGON: 260162570-00022

Teren Działalności: powiat opatowski, gmina Łagów