Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców Westerplatte to jeden z najliczniejszych hufców w Chorągwi Kieleckiej. Obecnie zrzesza w swoich szeregach 570 osób: 185 zuchów, 302 harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników, a także 82 instruktorów. Hufiec swoim terenem działania obejmuje: miasto Kielce, Bilczę, Brzeziny, Jaworznię, Krajno i Zajączków.

Hufiec posiada bohatera – Obrońców Westerplatte. Zainteresowane drużyny oraz gromady mogą ubiegać się o zdobycie plakietki, która potwierdza znajomość historii naszych bohaterów.

Wydarzenia

Hufiec rokrocznie realizuje wiele wydarzeń związanych z historią, turystyką, sportem, czy kulturą. Wśród nich warto wymienić:

  • Harcerski Festiwal Piosenki „Jędrzejówka”,
  • Turniej Sportowy „Harcmundial”,
  • Grę Terenową „Westerplatte 4.45”,
  • Rajd Zastępów „Iskierka”,
  • Zimowiska, Obozy Letnie oraz wiele innych.

Hufiec stara się także zadbać o patriotyzm wśród dzieci i młodzieży, stąd regularne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych. Należy także pamiętać, że jednostki działające w hufcu samodzielnie organizują wiele własnych wydarzeń – wśród nich można w nieskończoność wymieniać biwaki, czy rajdy.

Hufiec stale współpracuje z Urzędem Miasta, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Policją, Strażą Miejską, czy innymi służbami porządkowymi. Działania Hufca często są dofinansowywane z funduszy Miasta Kielce, czy funduszy europejskich.

Specjalności

W Hufcu czynnie działają dwie specjalności: żeglarska realizowana przez 33 Kielecką Harcerską Drużynę Żeglarską „Pasat” oraz 33 Kielecką Gromadę Zuchów Żeglarzy im. Kapitana Sebastiana oraz jeździecka realizowana przez XIII Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich „Kawaleria”.

Hufiec ZHP Kielce-Miasto im. Obrońców Westerplatte

ul. Planty 16a, p. 105
25-502 Kielce

tel.: 41 344 54 62
e-mail: kielcemiasto@zhp.pl
www: kielcemiasto.zhp.pl

REGON: 260162570-00126

Komendant: phm. Agnieszka Waszak
Skarbnik: phm. Małgorzata Janaszek

Teren Działalności: Miasto Kielce, Bilcza, Brzeziny, Jaworznia, Krajno i Zajączków