Hufiec ZHP Miechów

ul. Racławicka 2
32-200 Miechów

tel. 41 383 10 45
e-mail: miechow@zhp.pl

Komendant: hm. Hermenegilda Jolanta Borkowska-Czekaj
Skarbnik: pwd. Andrzej Capiga

REGON: 260162570-00101

Teren Działalności: powiat miechowski