Hufiec ZHP Miechów

ul. Rynek 17
32-200 Miechów

tel. 41 383 10 45
e-mail: miechow@zhp.pl

Komendant: hm. Jolanta Borkowska
Skarbnik: pwd. Andrzej Capiga

Teren Działalności: powiat miechowski