Hufiec ZHP Sandomierz

ul. Puławiaków 2
27-600 Sandomierz

tel.: 15 832 22 62
e-mail: sandomierz@zhp.pl

Komendant: pwd. Jolanta Ziarko
Skarbnik: hm. Janusz Chabel

REGON: 260162570-00054

Teren działania: powiat sandomierski