Hufiec ZHP Sandomierz

ul. Puławiaków 2
27-600 Sandomierz

tel.: 15 832 22 62
e-mail: sandomierz@zhp.pl

Komendant: hm. Czesław Rączkiewicz
Skarbnik: pwd. Jolanta Ziarko

Teren działania: powiat sandomierski