Aktualizacja instrukcji HALiZ

Aktualizacja instrukcji HALiZ

Druhny i Druhowie,

informuję, że Główna Kwatera przyjęła nową instrukcję HALiZ. Instrukcję razem z załącznikami można znaleźć tutaj: 
https://kielecka.zhp.pl/dokumenty-haliz/ w dziale „Instrukcja HALiZ”

Lista zmian została przesłana na służbowe skrzynki Hufców.

W związku ze zmianami zaktualizowane zostały także listy dokumentów wymaganych do zatwierdzenia i rozliczenia wypoczynku w Chorągwi.

Czuwaj!

phm. Jan Daranowski
Pełnomocnik Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. HALiZ