Obowiązujący wzór karty kwalifikacyjnej

Obowiązujący wzór karty kwalifikacyjnej

Główna Kwatera ZHP i Zespół ds. „opcji zero” pracują nad pilną nowelizacją „Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej”.

W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że jako karty kwalifikacyjne w trakcie Harcerskiej Akcji Letniej należy stosować wyłącznie Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kartę można pobrać tutaj). Wzór ten nie może być modyfikowany ani poszerzany. Nowelizacja Instrukcji HALiZ będzie dotyczyła w szczególności sposobu zbierania danych nieobjętych wzorem karty kwalifikacyjnej ustalonym przez MEN.

W ostatnim czasie pojawiły się bądź uległy zmianie akty prawne wpływające na organizację obozów harcerskich, m.in.: RODO, Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa Prawo wodne, Ustawa o imprezach turystycznych. Zmiany te powodują konieczność aktualizacji naszych dokumentów wewnętrznych oraz wprowadzenia zmian w sposobie organizowania i prowadzenia HALiZ. W najbliższych tygodniach przyjęta zostanie nowelizacja „Instrukcji HALiZ” dostosowująca nasze regulacje, w tym stosowane formularze, do nowych wymogów prawnych. Opublikowane zostaną także wytyczne dotyczące działania w zmienionych warunkach prawnych.

źródło: zhp.pl