Obecnie realizujemy projekty

FACEBOOK CHORĄGWI

~ REKLAMA ~


Dzień Myśli Braterskiej 2015

2015-02-22 14:08

Dzień Myśli Braterskiej to dobra okazja, by złożyć wszystkim Druhnom i Druhom jak najserdeczniejsze harcerskie życzenia. Jednocześnie jest to chwila, w której zastanawiamy się głębiej nad sensem naszej służby. Przyjmijcie więc życzenia i kilka słów refleksji od druha Tomasza Rejmera - Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP.

 

Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

2015-02-11 10:09

Informujemy i przypominamy, że na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2014, poz. 1690) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

  • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
  • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)"

Poniżej załączamy treść ustawy oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Harcogranie"

2015-01-29 10:11

3…2…1…START

Hufiec ZHP Starachowice wraz z XI Szczepem im. Bohaterów Westerplatte i Starachowickim Centrum Kultury zaprasza na III Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Harcogranie"

Organizatorzy na wasze zgłoszenia czekają do 17.03.2015r. Decyduje kolejność zgłoszeń więc nie ma na co czekać (liczba uczestników jest ograniczona).

 

 

II Harcogranie - filmy

I Harcogranie - filmy

II Harcogranie - zdjęcia

I Harcogranie - zdjęcia

 

Więcej dowiedzieć możecie się dowiedzieć na stronie Festiwalu
http://harcogranie.starachowice.zhp.pl/

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2014

2014-12-31 11:58

Działając na podstawie § 7 pkt. 1 "Regulaminu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z wpłat jednego procenta podatku dochodowegow ZHP Chorągwi Kieleckiej" przyjętego Uchwałą Komendy Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego nr 3/2008 z dnia 6 maja 2008r. dokonujemy podziału otrzymanych środków finansowych pomiędzy jednostki organizacyjne ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Wigilia

2014-12-22 15:36

Informujemy, że 24 grudnia Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej będzie nieczynne.

Czuwaj!

XXIX Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”

2014-12-06 18:32

W dniach 14-16.11.2014r. po raz 29 odbył się Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”. Rajd i zlot organizowany był przez XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte i Hufiec ZHP Starachowice w ramach projektów finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Gminę Starachowice.

W tym roku trzema trasami rajdu wędrowało ponad 250 zuchów i harcerzy z całej Polski (Nadarzyn, Ostrowiec Św., Rzeszów, Staszów, Szumsko, Łódź, Kielce, Starachowice).

 

Więcej informacji, a także galerie zdjęć można znaleźć tutaj.

Festiwal OPAL 2014

2014-11-19 17:57

W imieniu Komendy XXIX Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL 2014 serdecznie zapraszamy młodych artystów do udziału w tegorocznej edycji festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 11 - 13 grudnia 2014 roku. OPALowe przedsięwzięcie z roku na rok poszerza swój zasięg, w szlachetnej artystycznej rywalizacji, co roku zmaga się ok. 1000 harcerzy i osób niezrzeszonych z Radomska, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego oraz pozostałych stron Polski. Jego naczelną zasadą jest rozwój artystyczny oraz wychowanie młodych obywateli poprzez rozbudzanie pasji i zainteresowań. OPAL jest miejscem spotkania uzdolnionych młodych artystów oraz motorem do działania. Festiwal nie tylko sprawdza umiejętności uczestników, ale także podnosi ich kwalifikacje, poprzez pracę podczas profesjonalnych warsztatów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz fotograficznych. W tym roku dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs filmowy.
W ramach festiwalu, obok konkursów, odbywają się również inne imprezy kulturalne. FestiwalOPAL charakteryzuje nie tylko wspaniała harcerska atmosfera i zdrowa artystyczna rywalizacja, ale także oryginalna idea przewodnia, którą tworzy wyjątkowa stylizacja. Jak co roku zarówno uczestnicy, jak i goście, mogą spodziewać się niezwykłego widowiska na wysokim poziomie.  Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.opal.zhp.pl.
 

Wybrano nowe władze Chorągwi

2014-11-17 17:36

15 listopada w Kielcach obradował Zjazd Chorągwi Kieleckiej. W Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów ze wszystkich hufców.

Nowym Komendantem został hm. Tomasz Rejmer. Na jego wniosek wybrano Komendę Chorągwi w składzie: dh Joanna Pawłowska - Skarbnik , hm. Elżbieta Kubiec - z-ca komendanta ds. organizacyjnych, hm. Małgorzata Ślaska - z-ca komendanta ds. programu i pracy z kadrą , hm. Dariusz Bińczak - z-ca komendanta ds. wspierania jednostek terenowych i ośrodków, hm. Piotr Wychowaniec - członek komendy i phm. Arkadiusz Szostak - członek komendy.

Do Rady ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Lucjan Pietrzczyk (przewodniczący), phm. Grzegorz Basiński, hm. Witold Cira, hm. Dariusz Czupryński, pwd. Monika Dzikowska, phm. Paulina Grębowiec-Kowalska, pwd. Karol Janeczek, hm. Adam Kania, hm. Teresa Leszczyńska, hm. Izabela Paszowska oraz hm. Katarzyna Sieradzan.

Do Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Jerzy Kurek (przewodniczący), phm. Konrad Ćwik, phm. Beata Gozdur, phm. Marta Kiełb oraz pwd. Przemysław Róziewicz.

Do Sądu Harcerskiego ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Cezary Huć (przewodniczący), hm. Grzegorz Bukowski, hm. Adam Bałczewski, hm. Adam Gadawski, hm. Agnieszka Mańko, hm. Leonard Mazur, hm. Jerzy Osmólski, hm. Czesław Rączkiewicz oraz hm. Andrzej Żychowski.

 

Spotkanie żeglarzy Chorągwi Kieleckiej ZHP

2014-10-29 15:30

Wszystkich zainteresowanych sprawami żeglarskimi w naszej Chorągwi zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8 listopada o godzinie 11.00 w sali Domu Harcerza na kieleckim Białogonie. W spotkaniu wezmą udział zastępca Komendanta Chorągwi - hm. Elżbieta Kubiec i Pilot Chorągwi Kieleckiej - phm. Wojciech Pietrzczyk. Będziemy dyskutować o żeglarskich możliwościach naszej Chorągwi, być może stworzymy jakiś plan na przyszłość. Zapraszamy absolutnie wszystkich zainteresowanych tą tematyką, chęć działania jest tu jedynym kryterium!

 

Czuwaj!
Pilot ZHP Chorągwi Kieleckiej 
phm. Wojciech Pietrzczyk

Zgłoszenie kandydata na Komendanta Chorągwi

2014-10-21 17:51

Działając na podstawie roz. VI pkt. 33 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 - Ordynacja Wyborcza ZHP, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje, że w dniu 21 października 2014 r. do Komendy Chorągwi wpłynęło zgłoszenia kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi. Zgłoszonym kandydatem jest harcmistrz Tomasz Rejmer (Komendant Hufca ZHP Kielce - Miasto, nr ewidencyjny AN003010548). Zgłoszenia dokonał phm. Marcin Jedliński. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.