FACEBOOK CHORĄGWI

~ REKLAMA ~


Biuro Komendy Chorągwi podczas 42 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2015

2015-07-07 11:00

Informujemy, iż od dn. 13 lipca br. na czas trwania 42 Festiwalu Harcerskiego Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej przeniesione zostaje do Internatu Zespołu Szkoł Elektrycznych w Kielcach i czynne będzie w godzinach 09:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przynajmniej na 1 dzień przed przybyciem. Kontakt pod nr tel. 502 078 328.

W sprawach dotyczących zatwierdzania wypoczynku prosimy o kontakt telefoniczny min. 1 dzień przed przybyciem z Pełnomocnikiem Komendanta do spraw HAL 2015, hm. Elżbietą Kubiec pod nr tel. 502 078 326.

Adres Biura Festiwalu/Komendy Chorągwi:
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
ul. Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 (wjazd od ul. Kościuszki).

Nowa instrukcja HALiZ

2015-07-03 15:00

Przypominamy, że Główna Kwatera ZHP w dniu 6 maja 2015 r. przyjęła uchwałę dotyczącą Harcerskiej Akcji Letniej 2015 i wprowadziła nową Instrukcję Organizacji HALiZ.

Prosimy wszystkich organizatorów wypoczynku o zapoznanie się z tymi materiałami i stosowanie się do nich. Można je pobrać ze strony http://haliz.zhp.pl/nowa-instrukcja-haliz.

Zarządzenie Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej w sprawie HAL 2015

2015-07-03 14:54

Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). oraz Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej wprowadzonej Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zobowiązuję komendy hufców do:


1. Koordynowania, wspierania, kierowania i  nadzorowania przygotowań podległych jednostek ZHP do HALiZ. Ponadto komendy hufców zobowiązane są do nadzoru przebiegu wypoczynku w ramach HALiZ, w tym dokonywania bieżącej kontroli stanu przygotowań oraz wizytacji jednostek w czasie akcji.
2. Właściwego przygotowania kadry instruktorskiej do pełnienia funkcji oraz wypełniania obowiązków podczas HALiZ wynikających z podpisanych umów i porozumień.
3. Nadzorowania przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników HALiZ przez organizatorów oraz kadrę form wypoczynku.

Zobowiązuję Komendantów Hufców do:
1) Przeprowadzenia instruktażu dla kadry placówki i w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia uczestników i kadry, zasad ochrony przeciwpożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
2) Zaznajomienia uczestników z obowiązującymi regulaminami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia i życia, zasad ochrony przeciw-pożarowej, regulaminu kąpieli, zasad poruszania się po drogach, itp.
3) Prowadzenia przez kadrę placówki (każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnych zajęć) „instruktażu" dla uczestników z powyższych zasad.
4) Zamieszczenia informacji o placówce dla rodziców, w tym o możliwościach komunikowania się z organizatorem i kadrą.
5) Ubezpieczenia uczestników i kadry oraz o procedurze postępowania w przypadku szkody w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
6) Przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia dla kadry wychowawczej dotyczącego zachowań i wzajemnych relacji instruktorów-wychowawców a wychowanków-podopiecznych.
7) Określenia zasad przewozu uczestników wypoczynku z placówki do miejsca zamieszkania oraz odbioru podopiecznych z placówki przez rodziców lub osoby posiadające prawa rodzicielskie.
8) Poinformowania kto odpowiada za letni wypoczynek w hufcu wraz z danymi do kontaktu, w tym kontaktu telefonicznego, adresu poczty elektronicznej oraz godzin urzędowania w komendzie hufca.
9) Zobowiązuję harcerskie komendy do zamieszczania pełnej informacji o organizowanym wypoczynku na hufcowej stronie www.hufiec.zhp.pl


Wszystkie Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców proszę o:
1. Bezwzględne informowanie Komendanta Chorągwi o planowanych urlopach Komendanta Hufca i osoby odpowiedzialnej za HAL z jednoczesną informacją o zastępstwach.
2. Bezzwłoczne informowanie Komendy Chorągwi  o wszystkich zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących wszystkich uczestników i kadry Harcerskiej Akcji Letniej (bez względu na przynależność).
3. Przesyłanie wszelkich publikacji prasowych dotyczących tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.
4. Informowanie (na piśmie) o zmianach w kadrze , a także o placówkach, które uległy rozwiązaniu w trybie decyzji administracyjnej, zmieniły lokalizację (nowy adres) lub nie doszły do skutku.
5. Przesłanie do Komendy Chorągwi końcowego sprawozdania statystycznego z tegorocznego letniego wypoczynku — w terminie do dnia 10 września 2015 r: wraz z uwagami do Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

Ponadto, podaję dane kontaktowe Pełnomocnika Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2015: hm. Elżbieta Kubiec, tel. kom. 48 502 078 326.

Mając na uwadze dobro dzieci proszę Druhny i Druhów, Komendantki i Komendantów Hufców o współpracę, wzajemną pomoc i wsparcie przy organizacji i przebiegu tegorocznego wypoczynku jako gospodarze terenów, na których zlokalizowany jest harcerski wypoczynek i jego organizatorzy. Proszę o wzajemne informowanie się o problemach wynikających na terenie danej placówki  a mogących mieć wpływ na jakość, sprawne i bezpieczne zrealizowanie zadań Harcerskiej Akcji Letniej w 2015 roku.

CZUWAJ! 
Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej
hm. Tomasz REJMER 

Festiwal coraz bliżej!

2015-07-03 12:20

Festiwal zbliża się coraz większymi krokami! Dni można już liczyć na palcach rąk, a przygotowania idą pełną parą. Już 12 lipca o godzinie 20.00 rozpocznie się pierwszy koncert Festiwalu - „Gospodarze Gościom”, podczas którego świętokrzyscy artyści przywitają zgromadzoną publiczność. Na ponad tydzień przed wydarzeniem dopinają wszystko na ostatni guzik, pod kierownictwem reżysera Arkadiusza Szostaka!

 

II Gra Fabularno-Terenowa "Cichociemni"

2015-06-23 14:53

W dniach 19-21 czerwca odbyła się II odsłona gry fabularno-terenowej „Cichociemni” . Miejscem gry tak jak w tamtym roku był Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka” Hufca ZHP Starachowice. Ponad dziewięćdziesięciu uczestników podzielonych na 3 kategorie wiekowe miało okazję cofnąć się do czasów okupacji i wcielić się w przedstawicieli różnych struktur Armii Krajowej. Gra zaczęła się w piątek późnym wieczorem kiedy to uczestnicy mieli za zadanie odebrać zrzuty z Londynu. Lawirując pomiędzy licznymi niemieckimi patrolami poszczególne grupy musiały odnaleźć przeznaczone dla nich zrzuty sprzętu. Dzięki pozyskanemu ekwipunkowi mogli oni przystąpić do głównej części gry, która zaczęła się w sobotę rano. Tłem zmagań było fikcyjne miasto w którym znajdował się bazar, kawiarnia „Magnolia”, niemieckie koszary oraz zakamuflowane pomiędzy domami punkty programowe. Na punktach można było spotkać przedstawicieli wszystkich najważniejszych komórek ówczesnego „podziemia”. Uczestnicy mogli tam spróbować swoich sił w akcjach wywiadowczych i dywersyjnych. Nie zabrało też przechwytywania meldunków wroga, szyfrów oraz podrabiania rozmaitych dokumentów i przepustek. Na każdym kroku gracze musieli uważać na niemieckie patrole, które utrudniały konspiracyjną pracę poprzez liczne kontrole i rewizje. Oprócz wspomnianego miasta w pobliskim lesie znajdowały się dwa dodatkowe punkty – Partyzancki Obóz oraz Radiostacja. Na pierwszym z nich każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją kondycję na torze przeszkód oraz umiejętności strzeleckie. Po odpowiednim treningu urządzonym przez znajdujących się tam partyzantów gracze mieli za zadanie przeprowadzić zasadzkę na żandarmerię i dokonać jej rozbrojenia. Na punkcie z Radiostacją należało odebrać rozkazy od władz z Londynu co wymagało dużego skupienia i podstawowej znajomości alfabetu Morse’a. Młodsi z graczy zajmowali się w tym czasie telefonami polowymi i przekazywali meldunki pomiędzy partyzantami ukrytymi w lesie. W przerwie pomiędzy zadaniami można było odpocząć w przygotowanej przez Harcerski Krąg „Łysica Żubry” kawiarni bądź posilić się jedzeniem sprzedawanym na miejscowym bazarze. Dzięki pomocy grupy rekonstrukcji historycznej „Strzelcy Kresowi” z Iłży gracze mieli okazję zapoznania się z ekwipunkiem i używaną w czasach I i II wojny światowej bronią. Miłą niespodzianka dla nas była wizyta Pana Prezydenta Marka Materka, który z zaciekawieniem i podziwem oglądał zmagania małych konspiratorów.

 

 

Po zakończeniu gry nadszedł czas na podsumowanie, kiedy to wszystkie patrole zgromadziły się przy palącym się ogniu wymieniając swoje doświadczenia i prezentując przygotowane wcześniej patriotyczne piosenki. W niedzielę odbył się uroczysty apel podczas, którego poznaliśmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
A oto wyniki gry :
Kategoria Cichociemni (Harcerze Starsi/Wędrownicy):
1. Patrol „Szprychy ze Składaka” z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” i 7 Drużyny Wędrowniczej „Summit” im. Jerzego Kukuczki
2. Patrol „Czapek” z 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
3. Patrol 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater
Kategoria Bojowe Szkoły (Harcerze):
1. Patrol 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater
2. Patrol 11 Drużyny Harcerskiej „Czarne Wilki”
3. Patrol „WATAHA KORPS” z 100 Drużyny Harcerskiej „Wataha” im. mjr Eugeniusz Kaszyńskiego „Nurta”
Kategoria Zawiszacy (Zuchy) :
1. Patrol „Wilczki” z Gromady Zuchowej „Małe wilczki „
2. Patrol „Wiernie płomienie” z gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”

Gra została przeprowadzona przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej oraz dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra.

ZHP Komenda Hufca w Starachowicach serdecznie dziękuje wszystkim , którzy przyczynili się do powstania i organizacji gry, a szczególnie pomysłodawcy projektu druhowi pwd. Pawłowi Lesiakowi oraz organizatorom i współorganizatorom z następujących środowisk:
2 Drużynie Harcerzy im. Mariana Langiewicza
XI Szczepowi Harcerskiemu im. Bohaterów Westerplatte
100 Drużynie Harcerskiej „Wataha” im. mjr Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”
Kręgowi Seniorów „Łysica – Żubry”
Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych z Iłży.

Do zobaczenia za rok !!

Uchwała Komendy Chorągwi

2015-06-12 10:11

Informujemy, że w dziale Do pobrania znajduje się Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu opłat wewnętrznych na rzecz profesjonalnej obsługi biurowej wraz z załącznikiem.

Prawie 30000 kilometrów pokonanych w Górach Świętokrzyskich

2015-06-09 01:00

W dniach 4-7.06.2015r. 700 harcerzy z całej Polski wzięło udział w 57. Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim. Przez cztery dni na siedmiu różnych trasach poznawali uroki świętokrzyskich szlaków, wypełniali różnorodne zadania i w kręgu braterstwa zawiązywali harcerskie więzi.

Uwielbiany przez harcerzy rajd już po raz pięćdziesiąty siódmy zorganizował Hufiec Starachowice z Chorągwi Kieleckiej ZHP. Do wyboru było w tym roku siedem tras, dzięki czemu w imprezie mogła wziąć udział każda grupa metodyczna. Na „Świętuchu” nie zabrakło więc niezwykle wytrwałych zuchów, wiecznie uśmiechających się seniorów oraz zacięcie dążących do celu harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Po trzydniowym marszu oraz noclegach w namiotach, szkołach, a nawet stodołach, wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się na zlocie w Podzamczu Chęcińskim, na terenie nowoczesnego Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Szczęśliwie dopisała piękna pogoda. Było na tyle ciepło, że niektórzy uczestnicy postanowili nawet wykąpać się w fontannie przy Centrum. Ogromną popularnością cieszył się Jagger – gra przypominająca berka oraz ludzkie piłkarzyki. Dodatkowo wraz z zastępem „3 Kości” uczestnicy próbowali swoich sił w najnowszych grach planszowych. Każdy chętny miał także możliwość zwiedzenia Centrum. Warto wspomnieć także, że trasy rywalizowały między sobą w turnieju wiedzy ekologicznej. Jak się okazało najwięcej punktów uzyskała trasa VII i to oni zwyciężyli.

Najwięcej emocji rokrocznie budzi Festiwal Rajdowy. W tym roku odbył się on na rynku w Chęcinach. Na profesjonalnej scenie zaprezentowała się każda z tras. Jednak prawdziwą gwiazdą był zespół Dom o Zielonych Progach, z którym harcerze wynegocjowali parę bisów. Uwieńczeniem części festiwalowej był pokaz iluminacji na Zamku. Z rynku uczestnicy mieli doskonały widok na wędrującą po murach zamkowych Białą Damę. Rajd zakończył się niedzielnym apelem, gdzie poznaliśmy tegorocznych zwycięzców w rajdowych konkurencjach. Po nim uczestnicy stanęli w kręgu i wspólnie odśpiewali bratnie słowo.


Uczestników, którzy chcą z łezką w oku powrócić do 57. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i wszystkich zainteresowanych tegoroczną edycją imprezy zapraszamy na strony:
http://rajdswietokrzyski.zhp.pl/
https://www.facebook.com/HarcerskiRajdSwietokrzyski?fref=ts
http://hkf.starachowice.zhp.pl

Zlot 57. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego

2015-06-03 12:26

Serdecznie zapraszamy na Zlot 57. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego do Chęcin. W programie wiele wspaniałych atrakcji!

 

18.00 - Festiwal Zlotowy na Rynku w Chęcinach

19.00 - Koncert zespołu Dom o Zielonych Progach

21.00 - Pokaz Iluminacji Zamku Królewskiego w Chęcinach

 

Na wszystkie atrakcje wstęp wolny!

Do zobaczenia 6 czerwca w Chęcinach!

Warsztaty dla wolontariuszy

2015-05-24 18:21

Już w piątek 29 maja w Chorągwi Kieleckiej ZHP odbędą się warsztaty dla wolontariuszy projektu "Młody Film". Warsztaty przygotują chętnych do współprowadzenia zaplanowanych na najbliższe miesiące zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego oraz uczestników 42. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Szkolnej. Ponadto wolontariusze nabędą wiedzę potrzebną do współtworzenia materiałów filmowych, pracy dziennikarskiej i reporterskiej podczas wydarzeń organizowanych przez Chorągiew Kielecką ZHP.

Więcej info na stronie mlodyfilm.kielecka.zhp.pl

zgłoszenia: http://www.mlodyfilm.kielecka.zhp.pl/warsztaty-dla-wolontariuszy.html

Spotkania Artystyczne KIELCE 2015

2015-04-20 13:23

ZHP Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego i Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zaprasza na Spotkania Artystyczne Zespołów Tanecznych, Folklorystycznych, Muzycznych i Solistów „KIELCE - 2015”.

Przeglądy konkursowe odbędą się:

I Rejon: Hufiec ZHP Starachowice 28 marca 2015 r.
II Rejon: Hufiec ZHP Opatów 22 kwietnia 2015 r.
III Rejon: Hufiec ZHP Kielce - Powiat 16 maja 2015 r.

 

Chorągwiane Przeglądy (Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach) odbędą się 16 maja 2015 r.

Sekretariat będzie czynny od godz. 8.00. Przeglądy rozpoczynają się o godz. 9.00 blokiem zespołów muzycznych. Na godz. 14.00 zapraszamy natomiast zespoły taneczne i folklorystyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem i zapraszamy do udziału!