Harcerska Akcja Zimowa 2017

2017-01-02 09:07

W związku ze zbliżającą się Harcerską Akcją Zimową informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć oraz termin zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HALiZ, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

 • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
 • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)"

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HALiZ

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

Biuro Chorągwi nieczynne

2016-12-06 10:01

Informujemy, iż w dniu 23 grudnia 2016 r. Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej jest nieczynne.

Kurs podharcmistrzowski 2016

2016-09-19 22:03

Przyszli PODHARCMISTRZOWIE, 

Zapraszamy Was na organizowany przez
ZKK Chorągwi Kieleckiej

KURS PODHARCMISTRZOWSKI
„W CHMURACH…”

Kurs podharcmistrzowski to moment przełomowy w działalności instruktorskiej. Kończy się czas odtwarzania tego co nam znane, a rozpoczyna się czas kreowania rzeczywistości całkiem od nowa.

 

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla osób które:
• Minimum realizują próbę podharcmistrzowską
• Chcą osiągnąć wyższy poziom kompetencji instruktorskich i społecznych
• Nie boją się wychodzić poza schemat i odkrywać wciąż nowych przestrzeni
• Chcą stać się motorem napędowym dla swoich harcerskich środowisk

Kiedy?
I Zjazd – 28 – 30 października 2016

II Zjazd – 10 – 13 listopada 2016

Miejsce
Góry Świętokrzyskie - dokładne miejsce zostanie podane przy zgłoszeniu

Wypełnioną ankietę aplikacyjną w formie elektronicznej należy przesłać na adres: zkk@kielecka.zhp.pl do 10 października 2016 roku.

 

Serdecznie zapraszam

hm. Wojciech Wychowaniec HR
Komendant Kursu

#zdrowyDRUH

2016-09-16 13:04

Ruszyła kolejna edycja #zdrowyDRUH - tym razem dla całej Chorągwii Kieleckiej.

Zbieramy kilometry i spalone kalorie, motywujemy się wzajemnie i pokazujemy, że warto ruszyć się z domu aby zadbać o swoje serce i stawy.

Do wygrania nie tylko zdrowie i kondycja fizyczna ale także nagrody rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich harcerzy, harcerki, zuchy i seniorów do wzięcia udziału w tej zabawie. Promujcie naszego "zdrowego druha" i dzielcie się swoimi osiągnięciami.

Szczegóły akcji w regulaminie oraz na FanPage https://www.facebook.com/zdrowyDRUH/

phm. Jacek Ołowiak
#zdrowyDRUH

Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

2016-09-12 12:11

Serdecznie zapraszamy
na Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych.

Szkolenie jest skierowane także do osób z wykształceniem pedagogicznym, które chciałyby  w niedługiej przyszłości wejść w rolę harcerskiego instruktora i poznać tajniki harcerskiego świata. W szkoleniu może wziąć także udział każdy, pełnoletni instruktor ZHP chcący podciągnąć swoją wiedzę z zakresu pełnienia roli drużynowego. Forma i program szkolenia jest dostosowana do osób dorosłych i w takim gronie będzie się odbywać. Działalność w organizacji pożytku publicznego, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego, daje wiele satysfakcji i pozwala na uwolnienie młodzieńczego zapału do pracy z dziećmi - jaki towarzyszy każdemu pedagogowi.

Podstawowe informacje:

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do podjęcia oraz pełnienia funkcji drużynowego poprzez:

 • zapoznanie uczestników z wybranymi metodykami, stosowanymi w harcerstwie;
  • zachęcenie kursantów do stosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą Harcerskiego Systemu Wychowawczego;
  • motywowanie przyszłych drużynowych do aktywnej działalności w szeregach ZHP;
  • rozbudzanie w uczestnikach chęci do samorealizacji i rozwoju instruktorskiego;
  • integracja środowisk instruktorskich Chorągwi Kieleckiej .

Termin kursu:

zjazd            24-25 września 2016 r.

zjazd            8-9 października 2016 r.

zjazd            22-23 października 2016 r.

Odpłatność:

 • 180 zł. - dla osób z chorągwi Kieleckiej
 • 200 zł. - dla osób spoza Chorągwi Kieleckiej

Jest to opłata jednorazowa za cały kurs. Cena uwzględnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz pamiątkowy upominek.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 20 września 2016r na konto: ZHP Chorągiew Kielecka nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa – Berek2

Warunki udziału w szkoleniu:

 • stopień instruktorski ZHP lub wykształcenie pedagogiczne
 • pełnoletniość
 • wypełnienie oraz przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 r. na adres

biuro@kielecka.zhp.pl dokumentów:

 • ankiety aplikacyjnej wraz ze zgodą Komendanta Hufca/ Chorągwi/ Dyrektora Szkoły, na udział w kursie;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie;

Poniżej znajdziecie regulamin i kartę zgłoszeniową do udziału w kursie.

Manewry ZHP Chorągwi Kieleckiej

2016-08-23 08:03

W dniach 16-18 września swidzimy się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie odbędzie się kolejna – czwarta – edycja Manewrów ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Przed nami pierwszy etap zgłoszeń, który potrwa do 7 września. Już teraz mogą się zgłaszać zainteresowane Patrole - uruchomiony został formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/ZYLnMyt7UFKwDRqL2

O wszystkim, co będzie działo się w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, informujemy na bieżąco na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1229776123740587

A będzie się działo! Już teraz spodziewamy się ogromnych emocji,zaciętej, lecz zdrowej rywalizacji i wielu niezapomnianych wspomnień. Do zobaczenia niebawem!

Kontakt: kielecka@zhp.pl

Praca Biura Chorągwi podczas Wiatraczka

2016-07-04 11:23

W związku ze zbilżającym się 43. Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej informujemy o zasadach działania Biura Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej podczas festiwalu.

W dniach 7-8 lipca oraz 11-12 lipca br. Biuro Chorągwi będzie nieczynne.

W dniach 13-22 lipca Biuro Chorągwi przeniesione zostaje do Internatu Zespołu Szkoł Elektrycznych w Kielcach i czynne będzie w godzinach 09:00 – 14:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny przynajmniej na 1 dzień przed przybyciem. Kontakt pod nr tel. 502 078 328.

W sprawach dotyczących zatwierdzania wypoczynku prosimy o kontakt telefoniczny min. 3 dni przed przybyciem z Pełnomocnikiem Komendanta do spraw HAL 2016, phm. Janem Daranowskim pod nr tel. 783 995 182.

Adres Biura Festiwalu/Komendy Chorągwi:
Internat Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20 (wjazd od ul. Kościuszki).

Po Świętuchu!

2016-06-09 14:01

W dniach 02-05.06.2016 r. odbył się kolejny już 58 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski organizowany przez Hufiec ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica i Chorągwią Kielecką ZHP im. Stefana Żeromskiego.

Jak co roku rajd przeprowadzono 7 różnymi trasami - każda była inna, ale bez wątpienia równie wyjątkowa. Podczas czterodniowych wędrówek szlakami Gór Świętokrzyskich wędrowało i wykonywało różne zadania rajdowe ponad 640 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała naszym uczestnikom. Słońce nie opuszczało nas ani przez sekundę!. Tegoroczny zlot rajdu odbył się w Wąchocku – mieście pełnym historii, zabytków i humoru.

Cudowną atmosferę na zlot wprowadził harcerski zespół wokalno-instrumentalny „Miłość jest przereklamowana” z Hufca ZHP Starachowice. Zaraz po nich wystąpiła gwiazda wieczoru czyli „Myszka”, „Czaro” i „Bart” z kultowego zespół: „Na Bani”. Zaprezentowali oni swoim występem niezwykle wysoki poziom, a piękna muzyka w ich wykonaniu wypełniła całe Góry Świętokrzyskie.

Niedzielę rozpoczęła Msza Święta w opactwie Cystersów , a o godzinie 11:00 odbył się uroczysty apel kończący  rajd. Wręczono na nim honorowe odznaczenia oraz nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach.

Burmistrz Wąchocka Pan Jarosława Samela ufundował nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu – druhny Łucji Pawlica i druha hm. Janusza Kowalika.

Na apelu kończącym rajd były obecne najwyższe władze harcerskie w osobach członkini GK ZHP hm. Emilii Kulczyk-Prus, członka Rady Naczelnej ZHP hm. Piotra Wychowańca, oraz wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP hm. Macieja Wlazło. Obecni byli także członkowie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP pod dowództwem komendanta hm. Tomasz Rejmera i przewodniczącego Rady Chorągwi hm. Lucjana Pietrzczyka.

Na Zlot przybyło wielu znamienitych gości z całego województwa. Przybyli także Niezawodny Przyjaciel Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich, honorowy komendant I Trasy HRŚ druh hm. Adam Massalski, senior starachowickiego harcerstwa założyciel Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i pierwszy jego komendant hm. Stefan Derlatka, partyzant z Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” druh Jan Gałuszka „Mizerny” oraz zaprzyjaźnieni z naszym Rajdem obecni i byli instruktorzy Chorągwi Kieleckiej i Hufca ZHP Starachowice.

Komenda 58 HRŚ, oraz Komenda Hufca Starachowice serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, środowiskom harcerskim, instruktorom za udział w Rajdzie i wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkich sponsorom i współorganizatorom zlotu i rajdu: Chorągwi Kieleckiej ZHP, Miastu i Gminie Wąchock, Starachowickiemu Centrum Kultury, MOSiR w Starachowicach, Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dyrekcji SP i Gimnazjum w Wąchocku, Dyrekcji SP w Wielkiej Wsi, Dyrekcji ZS w Suchedniowie, Dyrekcji SP Nr 1, Dyrekcji „Ekomuzeum” w Starachowicach, Harcerskiej Grupie Ratowniczej Starachowice, Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego Starachowice, całej wspaniałej obsłudze rajdowych tras z Hufców Kielce-Południe i Starachowic, oraz obsłudze zlotu ze 111 ADH im. K.K. Baczyńskiego i 115 DH „Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi.

Dziękujemy również: druhnie hm. Małgorzacie Sinicy, druhowi hm. Dariuszowi Supłowi, Panu Adamowi Jarubasowi, Pani Agacie Wojtyszek, Panu Kazimierzowi Mądzikowi, Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu, Panu Markowi Materkowi, panu Lechowi Buchholzowi, Panu Jackowi Kowalczykowi oraz Harcerskim Kronikom Filmowym i firmie DK-ART cinematography za objęcie patronatem tras rajdowych.

Do zobaczenia na trasach 59 Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego!

Harcerska Akcja Letnia 2016

2016-06-02 09:07

W związku ze zbliżającą się Harcerską akcją letnią informuję o procedurze zgłaszania wypoczynku do Chorągwi.

Chęć zgłoszenia wypoczynku w Biurze Chorągwi należy uzgodnić z pełnomocnikiem ds. HAL 2016, phm. Janem Daranowskim, min. 7 dni przed planowanym zgłoszeniem.

W celu zgłoszenia należy dostarczyć dokumenty zgodnie z załączoną "Listą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wypoczynku".

Przypominamy także, że każdy kandydat kierownik i wychowawca wypoczynku musi przedstawić organizatorowi wypoczynku:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 2. Kandydat, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

Na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036) wolontariusze - kandydaci na kierowników i wychowawców wypoczynku są zwolnieni z uiszczania opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Aby skorzystać z niniejszego zwolnienia należy:

 • przedłożyć pismo od organizatora wypoczynku (właściwego hufca) potwierdzające, że dana osoba jest wolontariuszem - kandydatem na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku (pismo to pozostanie w Sądzie)
 • w polu 11. "ZAPYTANIA O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE" należy wpisać podstawę prawną "art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 ze zm.) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)"

Poniżej załączamy treść ustawy i rozporządzenia MEN oraz wzór Zapytania o udzielenie informacji o osobie.

Ponadto w związku z tym, że Komendanci podpisują umowę z Komendą Chorągwi oraz otrzymują (wraz z kwatermistrzami) pełnomocnictwa do reprezentacji w terenie wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć imiona, nazwiska, stopnie, numery dowodów, adresy zameldowania i numery PESEL komendanta i kwatermistrza (w przypadku braku kwatermistrza na obozie należy mieć dane z-cy komendanta).

pełnomocnik HAL 2016

phm. Jan Daranowski

Aktualna instrukcja HALiZ oraz obowiązujące wzory dokumentów.

58 Harcerski Rajd Świętokrzyski

2016-06-02 08:50

Zapraszamy!