XXIX Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”

2014-12-06 18:32

W dniach 14-16.11.2014r. po raz 29 odbył się Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”. Rajd i zlot organizowany był przez XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte i Hufiec ZHP Starachowice w ramach projektów finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Starachowicach i Gminę Starachowice.

W tym roku trzema trasami rajdu wędrowało ponad 250 zuchów i harcerzy z całej Polski (Nadarzyn, Ostrowiec Św., Rzeszów, Staszów, Szumsko, Łódź, Kielce, Starachowice).

 

Więcej informacji, a także galerie zdjęć można znaleźć tutaj.

Festiwal OPAL 2014

2014-11-19 17:57

W imieniu Komendy XXIX Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL 2014 serdecznie zapraszamy młodych artystów do udziału w tegorocznej edycji festiwalu

Festiwal odbędzie się w dniach 11 - 13 grudnia 2014 roku. OPALowe przedsięwzięcie z roku na rok poszerza swój zasięg, w szlachetnej artystycznej rywalizacji, co roku zmaga się ok. 1000 harcerzy i osób niezrzeszonych z Radomska, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego oraz pozostałych stron Polski. Jego naczelną zasadą jest rozwój artystyczny oraz wychowanie młodych obywateli poprzez rozbudzanie pasji i zainteresowań. OPAL jest miejscem spotkania uzdolnionych młodych artystów oraz motorem do działania. Festiwal nie tylko sprawdza umiejętności uczestników, ale także podnosi ich kwalifikacje, poprzez pracę podczas profesjonalnych warsztatów: muzycznych, plastycznych, recytatorskich, literackich oraz fotograficznych. W tym roku dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs filmowy.
W ramach festiwalu, obok konkursów, odbywają się również inne imprezy kulturalne. FestiwalOPAL charakteryzuje nie tylko wspaniała harcerska atmosfera i zdrowa artystyczna rywalizacja, ale także oryginalna idea przewodnia, którą tworzy wyjątkowa stylizacja. Jak co roku zarówno uczestnicy, jak i goście, mogą spodziewać się niezwykłego widowiska na wysokim poziomie.  Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.opal.zhp.pl.
 

Wybrano nowe władze Chorągwi

2014-11-17 17:36

15 listopada w Kielcach obradował Zjazd Chorągwi Kieleckiej. W Zjeździe uczestniczyło 39 delegatów ze wszystkich hufców.

Nowym Komendantem został hm. Tomasz Rejmer. Na jego wniosek wybrano Komendę Chorągwi w składzie: dh Joanna Pawłowska - Skarbnik , hm. Elżbieta Kubiec - z-ca komendanta ds. organizacyjnych, hm. Małgorzata Ślaska - z-ca komendanta ds. programu i pracy z kadrą , hm. Dariusz Bińczak - z-ca komendanta ds. wspierania jednostek terenowych i ośrodków, hm. Piotr Wychowaniec - członek komendy i phm. Arkadiusz Szostak - członek komendy.

Do Rady ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Lucjan Pietrzczyk (przewodniczący), phm. Grzegorz Basiński, hm. Witold Cira, hm. Dariusz Czupryński, pwd. Monika Dzikowska, phm. Paulina Grębowiec-Kowalska, pwd. Karol Janeczek, hm. Adam Kania, hm. Teresa Leszczyńska, hm. Izabela Paszowska oraz hm. Katarzyna Sieradzan.

Do Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Jerzy Kurek (przewodniczący), phm. Konrad Ćwik, phm. Beata Gozdur, phm. Marta Kiełb oraz pwd. Przemysław Róziewicz.

Do Sądu Harcerskiego ZHP Chorągwi Kieleckiej wybrani zostali: hm. Cezary Huć (przewodniczący), hm. Grzegorz Bukowski, hm. Adam Bałczewski, hm. Adam Gadawski, hm. Agnieszka Mańko, hm. Leonard Mazur, hm. Jerzy Osmólski, hm. Czesław Rączkiewicz oraz hm. Andrzej Żychowski.

 

Spotkanie żeglarzy Chorągwi Kieleckiej ZHP

2014-10-29 15:30

Wszystkich zainteresowanych sprawami żeglarskimi w naszej Chorągwi zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 8 listopada o godzinie 11.00 w sali Domu Harcerza na kieleckim Białogonie. W spotkaniu wezmą udział zastępca Komendanta Chorągwi - hm. Elżbieta Kubiec i Pilot Chorągwi Kieleckiej - phm. Wojciech Pietrzczyk. Będziemy dyskutować o żeglarskich możliwościach naszej Chorągwi, być może stworzymy jakiś plan na przyszłość. Zapraszamy absolutnie wszystkich zainteresowanych tą tematyką, chęć działania jest tu jedynym kryterium!

 

Czuwaj!
Pilot ZHP Chorągwi Kieleckiej 
phm. Wojciech Pietrzczyk

Zgłoszenie kandydata na Komendanta Chorągwi

2014-10-21 17:51

Działając na podstawie roz. VI pkt. 33 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 - Ordynacja Wyborcza ZHP, Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje, że w dniu 21 października 2014 r. do Komendy Chorągwi wpłynęło zgłoszenia kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi. Zgłoszonym kandydatem jest harcmistrz Tomasz Rejmer (Komendant Hufca ZHP Kielce - Miasto, nr ewidencyjny AN003010548). Zgłoszenia dokonał phm. Marcin Jedliński. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

NGO Volleyball Cup 2014

2014-10-16 15:13

I Turniej NGO Volleyball Cup 2014

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego serdecznie zaprasza miłośników piłki siatkowej na I Turniej NGO Volleyball Cup 2014.


Zawody odbędą się w dniu 26 października 2014 roku w Kielcach w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Turniej adresowany jest do grup nieformalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Szczegóły organizacyjne znajdziecie w załączonym regulaminie oraz karcie zgłoszenia.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o niezwłoczne przesyłanie kart zgłoszeniowych na adres kielecka@zhp.pl.

 

Projekt realizowany ze środków dotacji Województwa Świętokrzyskiego, wartość projektu 13130,00 zł, w tym ze środków dotacji 8000,00 zł

 

koordynator projektu
phm. Grzegorz Pietrala

Barbara Borowiec‏ - Odeszła na wieczną wartę

2014-09-08 17:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 września 2014 r. zmarła ś.p. Barbara Borowiec Harcmistrzyni, wybitna działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, wykładowczyni w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1973 – 1975 pełniła funkcję zastępczyni komendanta Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego. Całym życiem służyła Ojczyźnie i harcerskim ideałom. Była wyróżniona wieloma odznaczeniami, wśród których szczególnie ceniła Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”. Pozostanie w naszej pamięci jako gorąca patriotka, wzór sumienności i prawości, wychowawczyni kilku harcerskich pokoleń.


Cześć jej pamięci!


Rada ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego, przyjaciele z hufców i Kręgów Instruktorskich

 


Msza Święta żałobna odbędzie się 10 września 2014 r. o godz. 12.00 w Kościele p.w. Świętego Wojciecha, złożenie prochów na cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.

Odkrywcy nieznanego świata ...

2014-09-04 13:22

Już w najbliższy czwartek, 11 września 2014 roku, w ramach realizowanego projektu "Odkrywcy Nieznanego Świata ... Cykl Imprez Turystycznych i Kulturalnych Dla Osób Niepełnosprawnych z Województwa Świętokrzyskiego". Grupa 150 osób, dzieci i młodzież z terenu województwa pozna i spędzi miło czas w Juraparku w Bałtowie. 
Wszyscy uczestnicy realizowanego projektu odkryją niezwykłą przeszłość naszej planty. Wydarzenie to pozwoli także na integrację tego typu środowisk z terenu naszego województwa. 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wartość projektu: 45580,00 zł w tym środki publiczne 40580,00 zł

75 rocznica wybuchu II wojny światowej

2014-09-02 15:44

W niekonwencjonalny sposób starachowiccy harcerze z Hufca ZHP Starachowice uczcili 75 rocznice wybuchu II wojny światowej. O godzinie 3.50 harcerskie patrole wyruszyły w miasto by na kilku miejskich chodnikach namalować napisy - 01.09.1939 Pamiętamy oraz Westerplatte Pamiętamy.
Cała akcja była wcześniej przygotowana i wyraził na nią zgodę prezydent miasta Pan Sylwester Kwiecień i Komenda Powiatowa Policji.
Punktem zbornym wszystkich uczestników był pomnik Gloria Victis na cmentarzu parafialnym Bugaj. Tam dokładnie o godz. 4.45 wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem hymnu narodowego harcerze w asyście pracowników UM Pana Roberta Pióro i Roberta Adamczyka złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Głos zabrała komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska, która podkreśliła jak ważną kwestią dla każdego narodu jest pamięć o jej historii i bohaterach. Podziękowała też obecnym na uroczystości za tą właśnie pamięć.
Pomysłodawcą imprezy był komendant i harcerze XI Szczepu Harcerskiego im. Bohaterów Westerplatte, którzy w ten sposób pragnęli uczcić pamięć swoich patronów.
Komenda Hufca ZHP Starachowice serdecznie dziękuje harcerzom i instruktorom z 40 Drużyny Starszoharcerskiej im. Ryszarda Kaczorowskiego, 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej im. K.K. Baczńskiego, 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jędrusiów” oraz Harcerskiej Służbie Porządku Publicznego za udział w uroczystości.

Poniżej krótka fotorelacja.

Porozumienie o współpracy ze ŚPN

2014-07-22 11:57

Druhny i Druhowie

Komenda ZHP Chorągwi Kieleckiej im. Stefana Żeromskiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy ZHP Chorągwią Kielecką a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie.

 

Mamy nadzieję że w oparciu o niniejszy dokument, ułatwimy Wam możliwość współpracy a tym samym aktywowania Waszych środowisk harcerskich w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

 
Warto nadmienić że dokument ten może zostać wykorzystany w sytuacjach składania wniosków na realizację zadań publicznych, których zakres wpisuje się w treść zawartego porozumienia. Podnosi to także ocenę punktową w sytuacjach aplikowania o środki publiczne.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala