Opis zadania

Założeniem projektu „Pięćdziesiąt zakręconych lat – wydarzenia jubileuszowe Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej” jest organizacja wydarzeń składających się na program obchodów jubileuszowych tej ważnej, nie tylko dla regionu świętokrzyskiego, inicjatywy kulturalnej i artystycznej.

Projekt realizowany będzie przy współpracy z Muzeum Historii Kielc – instytucją kultury której celem działań jest badanie, zachowywanie oraz upowszechnianie wiedzy od dziedzictwie kulturowym Kielc i regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do współczesnych. Partnerem projektu będzie także Urząd Miasta Kielce. Zorganizowane zostaną wydarzenia: wystawa (mająca na celu zachowanie, utrwalenie oraz upowszechnienie dziedzictwa Festiwalu Harcerskiego), koncert jubileuszowy (upamiętniający 50 lat działalności, włączający i aktywizujący lokalną społeczność wokół idei Festiwalu) oraz seminarium (zachowanie i promocja dorobku kulturalnego, kulturowego i artystycznego). Główne działania projektowe przeprowadzone zostaną w okresie od czerwca do września 2023 rok na terenie miasta Kielce.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 68 300,00 zł

Dofinansowanie

Wkład Budżetu Państwa do projektu wynosi 50 890,00 zł

Termin realizacji

05.06.2023 – 31.08.2023