Chorągiew Kielecka ZHP zrealizowała przedsięwzięcie pn.

Podniesienie poziomu efektywności energetycznej trzech budynków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej oraz budowa instalacji OZE

Wartość dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosła 242 800,00 PLN.

 

 

 

 

 

 

Chorągiew Kielecka ZHP realizuje zadanie pn.

Warsztaty „Leave no trace” dla dzieci i młodzieży

dzięki wsparciu Ministra Klimatu i Środowiska w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 5000 zł.