Chorągiew Kielecka ZHP zrealizowała przedsięwzięcie pn.

Podniesienie poziomu efektywności energetycznej trzech budynków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej oraz budowa instalacji OZE

Wartość dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wyniosła 242 800,00 PLN.