Opis zadania

ZHP Chorągiew Kielecka dysponuje nieruchomością w wieczystym użytkowaniu z własnymi naniesieniami w historycznej dzielnicy Kielc, Białogonie. Od ponad 50 lat jest to miejsce spotkań dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, obecnie mieszcząc samorządową instytucję kultury „Dom Kultury BIAŁOGON” oraz biura ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym, obywatelskim z poszanowaniem pracy minionych pokoleń, pragniemy dokonać rozbudowy i modernizacji nieruchomości do współczesnych standardów. Chcemy aby na rzeczonej nieruchomości mogła odbywać się międzypokoleniowa praca i działalność społeczna, a cały ośrodek nawiązywać ma do staszicowskiej kultury przemysłowej XIX wieku oraz ruchów patriotycznych obecnych na Białogonie w XIX i podczas II WŚ. Projekt ma być I etapem powstania nowoczesnego Domu Harcerza, tj. przygotowaniem dokumentacji technicznej do właściwej inwestycji budowlanej wraz z dokupieniem sąsiedniej działki.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 500 000,00 zł

Dofinansowanie

Wkład Budżetu Państwa do projektu wynosi 450 000,00 zł

Termin realizacji

25.05.2023 – 15.11.2023