Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Kieleckiej zdecydował!

Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Kieleckiej zdecydował!

24 listopada 2018 Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Kieleckiej zebrał się, aby podsumować dotychczasową kadencję, podyskutować o przyszłości, a także wybrać władze na kolejne 4 lata.

Korzystając z okazji podziękowaliśmy naszym najbardziej zaangażowanym instruktorom, przyjaciołom oraz wszystkim bez których kadencja 2014-2018 wyglądałaby zupełnie inaczej.

Przyznano następujące odznaczenia:

 • Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”,
 • Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”,
 • Medale „Za Zasługi w Wychowaniu Wodnym ZHP im. Generała Zaruskiego”,
 • Odznaczenia „Za Zasługi dla ZHP Chorągwi Kieleckiej”,
 • Odznaczenia „Za Zasługi dla Festiwalu Harcerskiego”,
 • Honorowe Tytuły Mecenasów ZHP Chorągwi Kieleckiej,
 • Grawertony Chorągwi Kieleckiej na Stulecie ZHP”.

Wybrano także nowe władze ZHP Chorągwi Kieleckiej w składach:

Komenda Chorągwi

 • hm. Tomasz Rejmer – Komendant,
 • pwd. Joanna Pawłowska – Skarbnik,
 • hm. Arkadiusz Szostak – Z-ca komendanta ds. organizacyjnych,
 • hm. Małgorzata Ślaska – Z-ca komendanta ds. programu i wspierania hufców,
 • phm. Agnieszka Stochmal – Członek komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą.

 

Rada Chorągwi Kieleckiej

 • hm. Lucjan Pietrzczyk – przewodniczący,
 • hm. Jolanta Borkowska – Czekaj,
 • hm. Cezary Huć,
 • hm. Adam Niepokój,
 • hm. Renata Nowak,
 • hm. Katarzyna Sieradzan,
 • phm. Jadwiga Garnuszek,
 • phm. Karol Janeczek,
 • phm. Marcin Jedliński,
 • phm. Sławomir Kałamaga,
 • phm. Ewelina Liczbik,
 • phm. Anna Steckiewicz,
 • phm. Julia Stoszewska,
 • phm. Teresa Woźniak,
 • phm. Szymon Wójcik,
 • pwd. Maciej Niemczycki.

Komisja Rewizyjna

 • phm. Mariusz Kowalski – przewodniczący,
 • hm. Roman Kaczmarek,
 • hm. Jerzy Kurek,
 • phm. Paweł Lesiak,
 • pwd. Przemysław Róziewicz.

Sąd Harcerski

 • hm. Grzegorz Bukowski – przewodniczący,
 • hm. Dorota Chyczewska,
 • hm. Adam Gadawski,
 • hm. Zbigniew Hermanowicz,
 • hm. Elżbieta Kubiec,
 • hm. Agnieszka Mańko,
 • hm. Czesław Rączkiewicz,
 • hm. Piotr Wychowaniec,
 • hm. Andrzej Żychowski.