Zjazd Zwykły Chorągwi

Zjazd Zwykły Chorągwi

Informujemy, że Komenda Chorągwi na podstawie § 56 ust. 4 Statutu ZHP zwołuje Zjazd ZHP Chorągwi Kieleckiej na dzień 24 listopada 2018 roku. Zjazd przeprowadzony zostanie w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 2 o godzinie 10.00. Poniżej znajdziecie uchwałę Komendy w tej sprawie oraz rozkaz Komendanta Czytaj dalej