Odszedł na wieczną wartę

Odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że na wieczną wartę odszedł harcmistrz Jerzy Muzyka.

Wieloletni komendant Ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, były członek komendy hufca ZHP Starachowice i  Rady Naczelnej ZHP . Współorganizator Ogólnopolskiej Akcji ZHP „Kormoran”, Stanicy Kieleckiej Chorągwi ZHP w Wołosatem.  Odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Zasłużony Bieszczadom, Złotą Odznaką PTTK za pracę z młodzieżą.

Żegnamy przyjaciela, człowieka skromnego i życzliwego. Wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Łączymy się w bólu z Rodziną.