Konkurs grantowy 2019-2020 ZHP Chorągwi Kieleckiej

Konkurs grantowy 2019-2020 ZHP Chorągwi Kieleckiej

Czuwaj!

Informujemy, że rusza konkurs grantowy ZHP Chorągwi Kieleckiej na rok harcerski 2019/2020. Jego celem jest wsparcie śródrocznej pracy środowisk zrzeszonych w naszej chorągwi. Każda chętna jednostka może pozyskać na swoje działania od 300-5000 zł. Wsparciem obejmowane są zbiórki, cykle sprawnościowe, biwaki, rajdy oraz wiele innych wydarzeń organizowanych przez gromady, drużyny oraz szczepy!

Dokładny regulamin znajdziecie tutaj: Regulamin – Małe Granty 2019-2020 Chorągiew Kielecka

Załączamy także załączniki w wersji edytowalnej:

Zał. 1 – wniosek, zał 2 – zestawienie faktur

Załącznik 3 – Sprawozdanie merytoryczne

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: granty@kielecka.zhp.pl 

Przypominamy, że wnioski mogą być składane do 20 września 2019 r. – każdy złożony wniosek otrzyma informację zwrotną potwierdzającą jego otrzymanie przez komisję!