Wyprawa Pamięci – Mauthausen-Gusen 2019

Wyprawa Pamięci – Mauthausen-Gusen 2019

W związku z 74. . rocznicą wyzwolenia nazistowskich obozów systemu Mauthausen-Gusen w Austrii organizowany jest udział reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego w uroczystościach państwowych, które odbędą się w maju 2019 r.

 

Warunki udziału harcerek i harcerzy:

  • rekrutujemy zastępy liczące po 7 osób (6 harcerzy starszych/wędrowników w wieku 13-21 lat + 1 pełnoletni instruktor ZHP),
  • czas trwania wyjazdu: 3–8 maja 2019 r.,
  • wyjazd autokarem z Warszawy w godzinach rannych 3 maja 2018 r., powrót do Warszawy w godzinach porannych 8 maja 2019 r.,
  • w czasie wyprawy do Austrii uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz wyprawkę uczestnika,
  • każdy uczestnik wpłaca dodatkową składkę zadaniową w wysokości 300 zł, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu.
  • zgłoszenia zastępów wg załączonego wzoru należy przesłać droga elektroniczną na adres sekretariat@zhp.pl do dnia 15 kwietnia 2019r.
  • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2019 r.

 

Szczegóły dotyczące wyprawy znajdziecie tutaj: Wyprawa Pamięci – Mauthausen-Gusen 2019

Załączamy także pliki niezbędne do zgłoszenia się:

  1. maut_wyprawa_zgloszene_zastepu2019
  2. karta uczestnika2019_niepelnoletni uczestnik
  3. karta uczestnika2019_pelnoletni uczestnik

 

fot. Hufiec ZHP Orneta