Warsztaty opiekunów prób stopni instruktorskich 2020

Warsztaty opiekunów prób stopni instruktorskich 2020

Czuwaj!

Zgodnie z zapowiedziami zapraszamy na warsztaty, których celem jest przygotowanie instruktorów do bycia opiekunami prób na stopnie instruktorskie. W ramach zajęć skupimy się na roli opiekuna w procesie tworzenie oraz realizacji próby, a także na znaczeniu stopnia instruktorskiego w życiu próbanta.

Termin: 7 marca 2020 r. (w godzinach 10.00-17.00)
Miejsce: Dom Kultury „Białogon” ul. Pańska 1A
Koszt: 10 zł*
*w ramach odpłatności przewidujemy: obiad, materiały programowe oraz kawę/herbatę

Warunki uczestnictwa:
– min. otwarta próba podharcmistrzowska
– wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej najpóźniej do 28 lutego 2020 r.
– opłacenie udziału w szkoleniu najpóźniej do 2 marca 2020 r.
Do ukończenia i uzyskania dyplomu niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Ankieta kwalifikacyjna jest dostępna pod linkiem: https://link.do/WarsztatyOpiekunowProb2020

Dane do przelewu:

ZHP Chorągiew Kielecka
Numer rachunku: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001
Tytułem: Warsztaty opiekunów – imię i nazwisko uczestnika