Poszukujemy specjalisty ds kadr i płac ze znajomością księgowości

Poszukujemy specjalisty ds kadr i płac ze znajomością księgowości

Poszukujemy specjalisty ds kadr i płac ze znajomością księgowości!

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: specjalisty ds kadr i płac ze znajomością księgowości.

Miejsce i czas wykonywania pracy: Kielce, na pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa pracowników;
 • wprowadzanie i kontrola danych w systemie kadrowo-płacowym;
 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy;
 • sporządzanie deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZUS, PDOF, GUS, PFRON;
 • monitorowanie zmian w prawie i ich implementacja w środowisku pracy;
 • wspomaganie pracy działu księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • minimum dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze płac;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz rachunkowości;
 • znajomość programu enova365;
 • znajomość programu Płatnik;
 • znajomość pakietu Office,
 • skrupulatność, dokładność i odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • pełne wyzwań środowisko pracy
 • dużą samodzielność w działaniu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: 7 czerwca 2024 r. na adres mail: kielecka@zhp.pl

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach przy ul. Pańskiej 1a, 25-811 Kielce („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: kielecka@zhp.pl oraz pod numerem telefonu: +48 41 344 65 55 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@zhp.pl oraz numerem telefonu: + 48 601 889 788. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo