Konkurs Minecraft #KieleckaChallenge

Konkurs Minecraft #KieleckaChallenge

REGULAMIN KONKURSU MINECRAFT
#KIELECKACHALLENGE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany przez Chorągiew Kielecką ZHP.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników, a udział w konkursie jest równoznaczny z jego zaakceptowaniem.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w niedzielę (29.03.2020) w godz. 11:00 – 23:00
 2. Zadaniem uczestników jest zbudować budowlę na serwerze, którego adres dostaną w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
 3. Temat budowli zostanie podany w niedzielę o godzinie 10:00.
 4. Uczestnicy w trakcie konkursu mogą polegać jedynie na własnych budowniczych umiejętnościach, wszelkie próby oszustwa (plagiat, korzystanie z niedozwolonych programów) są zabronione pod groźbą wykluczenia z konkursu.
 5. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji działkę o wymiarach 60 x 60 kratek, forma przedstawienia tematu jest dowolna.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest zarówno do osób zrzeszonych jak i niezrzeszonych w ZHP bez względu na wiek.
 2. Uczestnictwo będzie rozpatrywane dopiero po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/Wv1bbhntMwpNaNCa7
 3. Po wypełnieniu ankiety uczestnik dostanie maila potwierdzającego zgłoszenie.
 4. Termin zgłoszeń upływa w sobotę o godzinie 23:59.
 5. Do wzięcia udziału nie jest wymagane konto Minecraft Premium, serwer będzie dostępny na wersji Minecraft Java edition 1.15.2.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

OCENIANIE PRAC

 1. Prace będą oceniane przez kilkuosobowy zespół po zakończeniu konkursu.
 2. Kryteria oceny: odniesienie do tematu, inwencja twórcza, wygląd ogólny.
 3. Zabronione jest budowanie rzeczy niecenzuralnych oraz propagowanie ideologii karanych prawnie, w przypadku złamania punktu uczestnik zostaje wykluczony z konkursu.
 4. Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni punktami w #kieleckachallenge, a osoba najlepiej oceniona otrzyma specjalną nagrodę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozwiązuje organizator.
 2. Osobą, do której należy kierować pytania jest dh Grzegorz Franków, e-mail: grzegorz.frankow@zhp.net.pl