HAZ 2016

HAZ 2016

Informuję, że zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 62/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej podczas Harcerskiej Akcji Zimowej 2016 obowiązują dokumenty stanowiące załącznik do powyższej uchwały.

Przypominam, że zgodnie z pkt. 18 ust. 3 Instrukcji HALiZ, jeśli planowanym komendantem wypoczynku jest jednocześnie komendant hufca należy wystąpić z prośbą o zgodę do Komendanta Chorągwi.

Ponadto przypominam, że na Komendantach Hufców i Komendantach Wypoczynków ciąży obowiązek właściwego przygotowania, organizacji, realizacji i rozliczenia wypoczynków w ramach HAZ 2016, zgodnie z przepisami państwowymi i wewnętrznymi.

W celu obowiązkowego zatwierdzenia obozu przez Chorągiew należy zgłaszać się do Biura Komendy Chorągwi (biuro@kielecka.zhp.pl, 41 344 65 55).

Poniżej można znaleźć listę dokumentów niezbędną do zatwierdzenia wypoczynku.