Gotowi do wspólnej służby!

Gotowi do wspólnej służby!

Szanowne Druhny i Druhowie,

W związku z sytuacją bieżącą konieczne może okazać się wsparcie służb pracujących przy sytuacji związanej z COVID-19 przez chętnych pełnoletnich harcerzy (także byłych) naszej organizacji. Wsparcie to prawdopodobnie będzie obejmowało pomoc w pakowaniu paczek żywnościowych dla osób objętych kwarantanną lub inne tego typu działania.

W związku z powyższym chętnych pełnoletnich harcerzy prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego – https://bit.ly/2x0mc7m.

Jeśli otrzymamy informację o możliwości wsparcia służb pracą instruktorską Chorągiew bądź Hufce będą się kontaktować z osobami, które wypełniły formularz.

Czuwaj!

Klauzula RODO dot. Harcerskiej Służby dla osób nie będących obecnie członkami ZHP

Klauzula RODO dla osób starszych korzystających z pomocy Harcerskiej Służby