Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2015

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2015

Informujemy o Decyzji Nr 3/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 22 listopada 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych z dotacji Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku”

Pełna treść Decyzji w załączniku.