Chorągwiana Akcja Szkoleniowa – edycja jesień 2017

Chorągwiana Akcja Szkoleniowa – edycja jesień 2017

24 – 26 listopada 2017, Klasztor na Karczówce. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Chorągwianej Akcji Szkoleniowej, którą kierujemy do instruktorów naszej chorągwi.

Zaczynamy w piątek 24 listopada o godz. 17:00 a kończymy obiadem w niedzielę 26 listopada. Zachęcamy do zgłaszania się przez formularz.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 listopada lub wyczerpania ilości wolnych miejsc.

Osoby z zapotrzebowaniem noclegowym na te dni, dokonują odpłatności w wysokości 20 zł na poczet ich zakwaterowania na konto Chorągwi.

Proponujemy aby ChASz odbywał się w podziale na trzy moduły i poziomy:

Moduł 1 – Wiedza (sobota 25 listopada)

Poziom Niebieski
a) Profilaktyka uzależnień
b) Przemoc wobec dzieci – diagnoza i przeciwdziałanie
c) Współpraca z rodzicami

Poziom Zielony
a) Współpraca z samorządem
b) Współpraca z biznesem
c) Współpraca ze szkołą

Poziom Czerwony
a) Harcerstwo jako element polityki społecznej
b) Harcerstwo jako element wychowania patriotycznego
c) Harcerstwo jako element wychowania obywatelskiego

Moduł 2 – Wspólnota

Kuźnice instruktorskie:
Harcerstwo
Społeczeństwo
Kawiarenka dyskusyjna 

Moduł 3 – Integracja

Gra negocjacyjna
Niespodzianki

Dodatkowo podczas ChASz’u odbędą się:

– Zbiórka Komendantów, Skarbników, Członków Komend ds. Programu i Kształcenia Hufców (piątek 24 listopada)

– Warsztaty dla kadry kształcącej obejmujące zagadnienia dotyczące kształcenia kadry z poziomu 2 mapy kompetencji. (sobota 25 listopada)

Wkrótce prześlemy Wam szczegółowy program akcji.