Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

Serdecznie zapraszamy
na Kurs nauczycieli drużynowych Berek2

Szkolenie instruktorskie jest doskonałą formą doskonalenia zawodowego dla pedagogów już pracujących z dziećmi w grupach harcerskich i zuchowych.

Szkolenie jest skierowane także do osób z wykształceniem pedagogicznym, które chciałyby  w niedługiej przyszłości wejść w rolę harcerskiego instruktora i poznać tajniki harcerskiego świata. W szkoleniu może wziąć także udział każdy, pełnoletni instruktor ZHP chcący podciągnąć swoją wiedzę z zakresu pełnienia roli drużynowego. Forma i program szkolenia jest dostosowana do osób dorosłych i w takim gronie będzie się odbywać. Działalność w organizacji pożytku publicznego, jakim jest Związek Harcerstwa Polskiego, daje wiele satysfakcji i pozwala na uwolnienie młodzieńczego zapału do pracy z dziećmi – jaki towarzyszy każdemu pedagogowi.

Podstawowe informacje:

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników kursu do podjęcia oraz pełnienia funkcji drużynowego poprzez:

 • zapoznanie uczestników z wybranymi metodykami, stosowanymi w harcerstwie;
  • zachęcenie kursantów do stosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą Harcerskiego Systemu Wychowawczego;
  • motywowanie przyszłych drużynowych do aktywnej działalności w szeregach ZHP;
  • rozbudzanie w uczestnikach chęci do samorealizacji i rozwoju instruktorskiego;
  • integracja środowisk instruktorskich Chorągwi Kieleckiej .

Termin kursu:

zjazd            24-25 września 2016 r.

zjazd            8-9 października 2016 r.

zjazd            22-23 października 2016 r.

Odpłatność:

 • 180 zł. – dla osób z chorągwi Kieleckiej
 • 200 zł. – dla osób spoza Chorągwi Kieleckiej

Jest to opłata jednorazowa za cały kurs. Cena uwzględnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz pamiątkowy upominek.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 20 września 2016r na konto: ZHP Chorągiew Kielecka nr konta: 73 1930 1800 2004 0040 3436 0001 tytułem: Dodatkowa składka zadaniowa – Berek2

Warunki udziału w szkoleniu:

 • stopień instruktorski ZHP lub wykształcenie pedagogiczne
 • pełnoletniość
 • wypełnienie oraz przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 r. na adres

biuro@kielecka.zhp.pl dokumentów:

 • ankiety aplikacyjnej wraz ze zgodą Komendanta Hufca/ Chorągwi/ Dyrektora Szkoły, na udział w kursie;
 • potwierdzenie dokonania opłaty za szkolenie;