Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 2/2015

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 2/2015

Informujemy o Decyzji Nr 2/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
za 2015 rok oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Pełna treść Decyzji w załączniku.