Cele projektu

Celem projektu jest objęcie wsparciem 1620 osób i nabycie podstawowych lub średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych przez min. 1377 osób (85%) powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez realizację działań szkoleniowych i animacyjnych w 66 gminach województwa świętokrzyskiego, opartych na relacyjnym modelu kompetencji cyfrowych, który łączy korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi aktywnościami i potrzebami indywidualnych osób.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów aktywizującymi metodami pracy, w tym metodą projektową. Dodatkowym wsparciem wzmacniającym trwałość osiąganych efektów będą środowiskowe działania animacyjne prowadzone przez przeszkolonych w tym celu animatorów. Całość działań prowadzących do nabycia lub podniesienia kompetencji cyfrowych realizowanych będzie w oparciu o taksonomię kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany będzie od 1 marca 2018 r. przez kolejnych 36 miesięcy.

Zasięg projektu

Planowane efekty projektu

Planowanym efektem projektu będzie nabycie podstawowych lub średniozaawansowanych kompetencji cyfrowych przez min. 1377 osób powyżej 65 roku życia – mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 4 339 320,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 4 201 080,00 zł

Rekrutacja uczestników

W celu zapisania się na szkolenia prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 41 344 65 55