Reprezentacja Chorągwi – Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci 2019

Reprezentacja Chorągwi – Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci 2019

Druhny i druhowie!

Jak doskonale wiecie już 27 września będziemy obchodzić 80. rocznicę przejścia ZHP do konspiracji. Z tej okazji Naczelniczka ZHP ogłasza nadzwyczajny Alert, który ma na celu uczczenie tego wyjątkowego wydarzenia. Dlatego wszystkie środowiska harcerskie są zobowiązane do upamiętnienia szaro-szeregowych Druhen i Druhów w trakcie zbiórek i wieczornic, a także do udziału w lokalnych uroczystościach organizowanych dla uczczenia 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 80. rocznicy przejścia ZHP do konspiracji.

ZHP organizuje także Ogólnopolską Zbiórkę Alertu Pamięci, na której każda Chorągiew będzie miała możliwość wystawić swoją reprezentację. Uczestnicy będą przedstawicielami swojego środowiska na centralnych uroczystościach, a także wezmą udział w grze miejskiej!

Termin Zbiórki: 27-28 września 2019

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału: 30 zł

Reprezentacja będzie składała się z pięciu 9-osobowych patroli (8 uczestników + 1 opiekun) w wieku starszoharcerskim lub wędrowniczym.

W ramach odpłatności zapewniamy:

  • przejazd autokarem do Warszawy oraz powrót
  • nocleg w warunkach szkolnych (w szkole w Warszawie lub możliwie blisko)
  • pełne wyżywienie (w piątek: kolację, w sobotę: śniadanie, lunch i obiad)
  • wyprawkę uczestnika (część ogólnozwiązkową oraz Chorągwianą)

Patrole są zobowiązane do:

  • posiadania pełnego, regulaminowego umundurowania (wraz z nakryciem głowy),
  • nauczenia się Hymnu Szarych Szeregów

Chętne do udziału patrole mogą zgłaszać się do 19 września za pośrednictwem formularza online: https://tiny.pl/t1p3c
Ilość miejsc jest ograniczona w związku z tym zachęcamy do szybkiego zgłaszania! Patrole otrzymają potwierdzenia kwalifikacji wraz z informacjami dotyczącymi płatności za udział.