Cele projektu

Celem projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań wspierających rodziny, w tym w wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie kompleksowej wysokiej jakości środowisk usług społecznych dla 256 osób (145K/111M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (OZUiWS) w tym osób niepełnosprawnych (ON) z terenu woj świętokrzyskiego, mieszkańców powiatu jędrzejowskiego od VI 2018-V 2020 poprzez:

  • utworzenie Dziennego Domu Pobytu (DDP) „ARKADIA” dla 30 (18K/12M) os. zależnych, starszych i niesamodzielnych (OZSN), w tym os niepełnosprawnych (ON) i objęcie ich teleopieką;
  • stworzenie sieci 6 świetlic prowadzonych nowatorską metodą podwórkową zgodną z metodyką pedagogiki ulicy dla 90 os (60K/30M) uprawnionych, a nie korzystających z istniej form;
  • adaptacja lokalu i rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej na środowiskowo-socjoterapeutyczną (ŚŚS) dla 30 os. do 18 rż (12K/18M);
  • zatrudnienie 3 asystentów rodziny (AR) wspieraj rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; objęcie specjalistycznym wsparciem i poradnictwem 24 os.-rodzin i wychowanków pieczy zastępczej (PZ) (14K/10M).

Planowane efekty projektu

Planowanym efektem projektu dla ZHP (partnera projektu) będzie wsparcie 7 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 5 193 627,83 zł

Wkład Funduszy Europejskich

Wkład Funduszy Europejskich do projektu wynosi 4 690 081,73 zł

Rekrutacja uczestników

W celu zapisania się do Świetlicy prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl

tel. 41 344 65 55