Druhny i druhowie! Szanowni Państwo!

Harcerski Ośrodek Doskonalenia Instruktorów jest placówką doskonalenia instruktorów i nauczycieli działającą od 2003 roku pod nadzorem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na terenie całego kraju. Oferta placówki jest związana nie tylko z doskonaleniem instruktorów harcerskich, ale przede wszystkim z dokształcaniem zawodowym nauczycieli, młodzieży, innych pracowników oświaty oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje współpracująca z HODI kadra dydaktyczna rekrutująca się spośród pracowników naukowych, instruktorów z Odznaką Kadry Kształcącej nie tylko z Chorągwi Kieleckiej, ale ekspertów w danych dziedzinach z całej Polski, doradców metodycznych, edukatorów i wybitnych nauczycieli.

Zachęcam do korzystania z oferty HODI. Jesteśmy placówką otwartą na wszelkie propozycje form doskonalenia. Gwarantujemy solidność, dbałość o merytoryczną jakość kursów i warsztatów, konkurencyjne ceny, profesjonalizm i stałe aktualizowanie oferty wynikające z dynamiki zmian zachodzących we współczesnym świecie, a szczególnie
w sferze oświaty. Poniżej przedstawiam ofertę doskonalenia i zapraszam do współpracy.

Dyrektor HODI
phm. Jan Daranowski

OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁANIA PLACÓWKI

 1. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców.
 2. Wspieranie rozwoju harcerskiej kadry instruktorskiej.
 3. Prowadzenie doskonalenia innych osób w formach pozaszkolnych.
 4. Dokształcanie nauczycieli oraz innych osób i nadawanie im kwalifikacji po uzyskaniu odrębnej zgody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 5. Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację zadań statutowych.
 6. Szkolenia Rad Pedagogicznych.
 7. Organizacja kursów przygotowujących do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

ZASADY REALIZACJI FORM DOSKONALENIA

 1. Formy doskonalenia realizujemy w siedzibie Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP, jak również w siedzibach komend hufców i innych miejscach dogodnych dla uczestników.
 2. O terminach rozpoczęcia zajęć informujemy na stronie internetowej i powiadamiamy osoby, które zgłosiły się na daną formę doskonalenia.
 3. Istnieje możliwość negocjacji w zakresie rozwiązań finansowych i godzin realizacji.
 4. Organizujemy formy doskonalenia uwzględniające potrzeby zgłaszających się środowisk w zakresie treści i formy.