Poszukujemy pracownika biurowego!

Poszukujemy pracownika biurowego!

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: pracowniczki/pracownika biurowego

Miejsce i czas wykonywania pracy: Kielce, na pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspieranie członków zarządu w bieżących działaniach w szczególności: nadzór i obsługa korespondencji, w tym zarządzanie korespondencją elektroniczną, prowadzenie kalendarza, umawianie spotkań, ich przygotowanie i obsługa, redagowanie pism,
 • współpraca z koordynatorami projektów, przygotowywanie dokumentacji projektowej i sprawozdawczości,
 • współorganizowanie dużych przedsięwzięć, odpowiedzialność za aspekty organizacyjne i logistyczne,
 • współpraca z urzędami i instytucjami publicznymi,
 • wspieranie pracy wolontariuszy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania własnej inicjatywy,
 • kultura osobista i komunikatywność na wysokim poziomie,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • sumienność, dyskrecja, elastyczność,
 • terminowość i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość pakietu Office,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane bycie obecnym lub byłym członkiem/członkinią ZHP.

Oferujemy:

 • praca w młodym, dynamicznym zespole,
 • pełne wyzwań środowisko pracy,
 • możliwość zdobywania ciekawego doświadczenia zawodowego oraz dalszego rozwoju,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • dogodną formę zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, B2B).

Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV

Termin i miejsce składania dokumentów: 10 sierpnia 2023 r. na adres mail: kielecka@zhp.pl

Klauzula dla osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z siedzibą w Kielcach przy ul. Pańskiej 1a, 25-811 Kielce („ZHP”). Może Pan/Pani kontaktować się z ZHP również pod adresem e-mail: kielecka@zhp.pl oraz pod numerem telefonu: +48 41 344 65 55 albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl oraz numerem telefonu: + 48 888 942 222. Pana/Pani dane osobowe, o których podanie prosimy w treści ogłoszenia, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy. Jeżeli dobrowolnie i z własnej inicjatywy poda Pan/Pani jeszcze inne dane, wysyłając je do ZHP jednoznacznie potwierdza pan/i zgodę na ich przetwarzanie przez ZHP do celów tej rekrutacji. Jeżeli chce Pan/Pani wziąć udział również w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy w ZHP, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Pana/Panią zgody, która powinna brzmieć następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka danych osobowych zawartych w załączonym CV oraz w innych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy”.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na niniejsze stanowisko pracy w ZHP; dane będą przechowywane do podjęcia przez ZHP decyzji w sprawie obsadzenia wakującego stanowiska pracy, a jeżeli jeszcze przed jego obsadzeniem okaże się, że Pana/Pani kandydatura nie zostanie przyjęta – do podjęcia przez ZHP decyzji o nieprzyjęciu Pana/Pani kandydatury;
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska pracy w ZHP; dane będą przechowywane przez jeden rok od wyrażenia zgody.

Może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody, kontaktując się w tym celu z ZHP albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani również prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pełną informację o wszystkich przysługujących Panu/Pani prawach uzyska Pan/Pani na zhp.pl/rodo