Odszedł na wieczną wartę

Odszedł na wieczną wartę

Druhny i Druhowie!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem, na wieczną wartę odszedł phm. Tomasz Ślaski, instruktor Hufca ZHP Starachowice, były komendant Kręgu Instruktorskiego „Komenduły”, kwatermistrz Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego i Harcerskiego Ośrodka Obozowego „Lubianka”. Instruktor Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich i Środowiska Drużyn Jędrusiowych.

Druh Tomasz do końca wypełnił słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – służby Polsce i bliźnim pełniąc służbę na rzecz zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój, tworzył warunki do działania, a przede wszystkim dawał przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Druha Tomasza zapamiętamy jako sprawnego organizatora i kwatermistrza, a przede wszystkim dobrego Człowieka, do którego zawsze można było przyjść po radę i pomoc.

O terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych śp. phm. Tomasza Ślaskiego poinformujemy w późniejszym terminie.
Prosimy również o zapoznanie się z rozkazem specjalnym Komendanta Chorągwi hm. Tomasza Rejmera.