Meldunki z Jodły 2017

Meldunki z Jodły 2017

Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu składania meldunków z realizacji Jodły 2017

1. Po zrealizowaniu zadań zgodnie z wymaganiami zdobywający odznakę dokonują podsumowania pracy, a drużynowy wysyła do Komendy Chorągwi w Kielcach meldunek wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki członkom drużyny, zastępu, zespołu i instruktorom.

2. Forma meldunku jest dowolna; meldunek musi zawierać:
– numer i pełną nazwę jednostki z podaniem środowiska (hufiec),
– imię, nazwisko oraz adres zamieszkania drużynowego,
– potwierdzenie z macierzystego Hufca dotyczące wykonania zadań,
– opis i dokumentację wykonanych zadań,- listę osób zdobywających odznakę,
– liczbę osób zgłaszanych do udziału w Zlocie Chorągwi Kieleckiej.

3. Meldunek należy przesłać pod adres:
KOMENDA ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ
ul. Pańska 1a
25-811 Kielce

do dnia 18 sierpnia 2017 r.

4. Możliwe jest przesłanie meldunku w formie elektronicznej. Taki meldunek powinien składać się z części opisowej (format *.doc, *.docx lub *.pdf) oraz z załączników (zdjęć, filmików, etc.) wklejonych w treść pliku z częścią opisową lub dołączonych osobno. Całość plików należy spakować do jednego pliku w formacie *.zip (nazwa pliku: jodla_2017_numer_lub_nazwa_drużyny.zip) i przesłać do Biura Chorągwi w jednym z poniższych sposobów:

– w przypadku plików *.zip o rozmiarze mniejszym niż 20MB, należy go załączyć do maila i wysłać na adres jodla@kielecka.zhp.pl w tytule maila wpisując “Jodła 2017 – Meldunek”

– w przypadku plików *.zip o rozmiarze większym niż 20MB, należy go umieścić na serwerze (np. https://wetransfer.com), a link załączyć do maila i wysłać na adres jodla@kielecka.zhp.pl w tytule maila wpisując “Jodła 2017 – Meldunek”

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Chorągwi.