Konkurs grantowy dla jednostek 2020/2021

Konkurs grantowy dla jednostek 2020/2021

Czuwaj!

Informujemy, że rusza konkurs grantowy dla jednostek ZHP Chorągwi Kieleckiej na rok harcerski 2020/2021. Jego celem jest wsparcie śródrocznej pracy środowisk zrzeszonych w naszej chorągwi. O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie jednostki, których hufce nie uzyskały dofinansowania w ramach Hufcowego Konkursu Grantowego 2020/2021.

Dokładny regulamin znajdziecie tutaj: Regulamin – Małe Granty dla Jednostek 2020-2021 Chorągiew Kielecka

Załączamy także załączniki :

Załącznik 1 – Plan pracy hufca
Załącznik 2 – Wniosek
Załącznik 3 – Zestawienie faktur
Załącznik 4 – Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik 5 – Lista uczestników projektu
Logotypy