Hufcowy Konkurs Grantowy 2020/2021 Chorągwi Kieleckiej

Hufcowy Konkurs Grantowy 2020/2021 Chorągwi Kieleckiej

Czuwaj!

Informujemy, że rusza konkurs grantowy ZHP Chorągwi Kieleckiej na rok harcerski 2020/2021!

Pierwsza część tegorocznej edycji przewiduje możliwość pozyskania dotacji do organizowania wewnętrznych konkursów grantowych dla hufców.
Ma to na celu budowanie autorytetu hufca oraz wzmacnianie śródrocznej pracy środowisk. Hufce z pozyskanej dotacji będą mogły dofinansowywać zbiórki, cykle sprawnościowe, biwaki, rajdy oraz wiele innych wydarzeń organizowanych przez gromady, drużyny oraz szczepy!

Dokładny regulamin konkursu znajdziecie tutaj: Regulamin – Małe Granty 2020-2021 Chorągiew Kielecka

Załączamy także edytowalną wersję wszystkich załączników:

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: granty@kielecka.zhp.pl 

Przypominamy, że dokumenty niezbędne do pozyskania dotacji mogą być składane do biura Chorągwi (Kielce, ul. Pańska 1A) tylko do 20 września 2020 r.!